• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


Văn bản pháp luật về Luật tổ chức chính quyền địa phương

Văn bản pháp luật về Kiểm soát thủ tục hành chính

 

Quyết định 1192/QĐ-CTUBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng Bình Định

Tải về Quyết định 1192/QĐ-CTUBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1192/QĐ-CTUBND

Bình Định, ngày 13 tháng 6 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ XÂY DỰNG BÌNH ĐỊNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP , ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 33/2011/QĐ-UBND , ngày 07/10/2011 của UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành Quy chế phối hợp trong việc công bố, công khai thủ tục hành chính thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý trên địa bàn tỉnh Bình Định;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 43/TTr-SXD, ngày 05/6/2012 và Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 07 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng Bình Định.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Lê Hữu Lộc

 

PHỤ LỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ XÂY DỰNG TỈNH BÌNH ĐỊNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1192/QĐ-CTUBND ngày 13/6/2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định)

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

TT

Tên thủ tục hành chính

I. Lĩnh vực: Xây dựng

1.

Cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 1 (trường hợp cấp thẳng không qua hạng 2). T-BDI-202859-TT

2.

Cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 1 (trường hợp nâng từ hạng 2 lên hạng 1). T-BDI-202860-TT

3.

Cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 2.

4.

Cấp lại chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng.

5.

Tiếp nhận và quản lý giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực, chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng.

6.

Báo cáo của chủ đầu tư về chất lượng công trình xây dựng.

7.

Báo cáo nhanh sự cố công trình xây dựng.

 

PHẦN II. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

I. Thủ tục: Cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 1 (trường hợp cấp thẳng không qua hạng 2).

1. Trình tự thực hiện

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “1 cửa” tại Văn phòng Sở Xây dựng Bình Định hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện đến Sở Xây dựng (32 Lý Thường Kiệt, Tp Quy Nhơn).

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp (trường hợp nộp trực tiếp).

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ: Công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời. Đối với trường hợp gửi qua đường bưu điện thì công chức tiếp nhận hồ sơ điện thoại để người cá nhân gửi hồ sơ đến nhận và hoàn thiện hồ sơ.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, phòng QLXD kiểm tra hồ sơ, nếu trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì đề nghị bộ phận “1 cửa” yêu cầu người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. Thời hạn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ là 10 ngày làm việc.

Bước 3: Nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “1 cửa” tại Văn phòng Sở Xây dựng Bình Định:

+ Trường hợp hồ sơ gửi trực tiếp: Công chức trả hồ sơ và yêu cầu người đến nhận hồ sơ ký nhận hồ sơ, trao hồ sơ cho người đến nhận hồ sơ. Người nhận gửi lại cho bộ phận “1 cửa” giấy biên nhận.

+ Trường hợp hồ sơ gửi qua đường bưu điện: Công chức điện thoại cho người gửi hồ sơ đến nhận hồ sơ.

Người nhận hồ sơ nộp lệ phí theo quy định.

Thời gian tiếp nhận và trả hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ), trong đó: Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu điện đến Sở Xây dựng Bình Định.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ

a. Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 1, 01 bản chính.

- 02 ảnh màu cỡ 3x4 (chụp trong vòng 6 tháng tính đến ngày đề nghị cấp chứng chỉ).

- Các văn bằng, Giấy chứng nhận đã qua đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng (bản sao có chứng thực hoặc bản sao nếu có bản gốc để đối chiếu).

- Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn liên quan đến hoạt động tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, có xác nhận của cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý hoặc của chủ đầu tư, 01 bản chính.

- Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (bản sao có chứng thực hoặc bản sao nếu có bản gốc để đối chiếu).

b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân.

6. Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Xây dựng Bình Định.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Xây dựng Bình Định.

7. Kết quả thực hiện TTHC: Chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng.

8. Lệ phí: Lệ phí cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng: 300.000 đồng/chứng chỉ (theo Thông tư số 33/2012/TT-BTC ngày 01/3/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thu, nộp, quản lý sử dụng lệ phí trong lĩnh vực xây dựng).

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Đơn đề nghị cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 1 (theo mẫu) tại phụ lục số 5, Thông tư số 05/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng.

- Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn liên quan đến hoạt động tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình (theo mẫu) tại phụ lục số 6, Thông tư số

05/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

- Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, không bị cấm hành nghề theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, không đang trong tình trạng bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù.

- Có bằng tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên thuộc chuyên ngành kinh tế, kinh tế - kỹ thuật, kỹ thuật, cử nhân kinh tế do các tổ chức hợp pháp ở Việt Nam hoặc nước ngoài cấp và đang thực hiện công tác quản lý chi phí.

- Đã tham gia khóa đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ quản lý chi phí và cơ

chế chính sách đầu tư xây dựng do các tổ chức đào tạo được Bộ Xây dựng cấp phép.

- Có ít nhất 10 năm liên tục tham gia hoạt động quản lý chi phí và chủ trì thực hiện ít nhất 05 công việc nêu tại khoản 1 Điều 18 Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, cụ thể gồm các công việc sau:

 Lập, thẩm tra tổng mức đầu tư;

 Đánh giá hiệu quả dự án đầu tư xây dựng công trình;

 Xác định chỉ tiêu suất vốn đầu  dựng công trình, chỉtư, định mức, đơn giá xây

số giá xây dựng;

 Đo bóc khối lượng xây dựng công trình;

 Lập, thẩm tra dự toán xây dựng công trình;

 Xác định giá gói thầu, giá hợp  dựng;đồng trong hoạt động xây

 Kiểm soát chi phí xây dựng công trình;

 Lập hồ sơ thanh toán, quyết toán hợp đồng;

 Lập hồ sơ thanh toán, quyết  trình.toán vốn đầu tư xây dựng công

11. Các căn cứ pháp lý của TTHC

- Nghị định 112/2009/NĐ-CP , ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

- Thông tư số 05/2010/TT-BXD , ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng và cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng.

- Thông tư số 06/2011/TT-BXD , ngày 21/6/2011 của Bộ Xây dựng về việc sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng; kiến trúc, quy hoạch xây dựng thực thi Nghị quyết số 55/NQ-CP ngày 14/12/2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây dựng.

- Thông tư số 33/2012/TT-BTC , ngày 01/3/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thu, nộp, quản lý sử dụng lệ phí trong lĩnh vực xây dựng.

 

Phụ lục 5 (theo Thông tư số 05/2010/TT-BXD)

Lần đăng ký
cấp chứng chỉ
……………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

….., ngày… tháng … năm ……

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG CHỈ KỸ SƯ ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG

Kính gửi: Sở Xây dựng Bình Định

1. Tên cá nhân:

2. Ngày, tháng, năm sinh:

3. Nơi sinh:

4. Quốc tịch:

5. Số chứng minh nhân dân (hoặc số hộ chiếu):

6. Nơi thường trú:

- Số điện thoại liên hệ:

- Email:

- Website:

7. Địa chỉ nơi công tác (nếu có):

8. Trình độ chuyên môn:

- Văn bằng chuyên môn đã được cấp;

- Giấy chứng nhận đã qua đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng đã được cấp.

9. Kinh nghiệm nghề nghiệp:

- Thời gian đã hoạt động trong lĩnh vực đầu tư xây dựng công trình;

- Những công việc liên quan đến tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình đã thực hiện.

Đề nghị được cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng: …

Tôi xin chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung trong đơn này và cam kết hành nghề theo đúng chứng chỉ kỹ sư định giá được cấp và tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan.

 

 

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

Phụ lục 6 (theo Thông tư số 05/2010/TT-BXD)

BẢN KHAI KINH NGHIỆM CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN TRONG HOẠT
ĐỘNG TƯ VẤN QUẢN LÝ CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

1. Họ và tên:………………………………………………………………………

2. Quá trình hoạt động liên quan đến tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình (khai rõ thời gian, đơn vị công tác, công việc tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình đã được thực hiện và loại công trình):

Số TT

Thời gian

(Tháng - năm)

Tên và loại công trình

Nội dung công việc liên quan đến hoạt động tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tôi xin chịu trách nhiệm về nội dung bản tự khai này

 

Xác nhận của cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp hoặc của chủ đầu tư

(Ký và đóng dấu)

Người kê khai

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

II. Thủ tục: Cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 1 (trường hợp nâng từ hạng 2 lên hạng 1).

1. Trình tự thực hiện

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “1 cửa” tại Văn phòng Sở Xây dựng Bình Định hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện đến Sở Xây dựng (32 Lý Thường Kiệt, Tp Quy Nhơn).

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp (trường hợp nộp trực tiếp).

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ: Công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời. Đối với trường hợp gửi qua đường bưu điện thì công chức tiếp nhận hồ sơ điện thoại để người cá nhân gửi hồ sơ đến nhận và hoàn thiện hồ sơ.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, phòng QLXD kiểm tra hồ sơ, nếu trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì đề nghị bộ phận “1 cửa” yêu cầu người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. Thời hạn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ là 10 ngày làm việc.

Bước 3: Nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “1 cửa” tại Văn phòng Sở Xây dựng Bình Định:

+ Trường hợp hồ sơ gửi trực tiếp: Công chức trả hồ sơ và yêu cầu người đến nhận hồ sơ ký nhận hồ sơ, trao hồ sơ cho người đến nhận hồ sơ. Người nhận gửi lại cho bộ phận “1 cửa” giấy biên nhận.

+ Trường hợp hồ sơ gửi qua đường bưu điện: Công chức điện thoại cho người gửi hồ sơ đến nhận hồ sơ.

Người nhận hồ sơ nộp lệ phí theo quy định.

Thời gian tiếp nhận và trả hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ), trong đó: Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu điện đến Sở Xây dựng Bình Định.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ

a. Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đơn đề nghị nâng hạng kỹ sư định giá xây dựng, 01 bản chính.

- 02 ảnh màu cỡ 3x4 (chụp trong vòng 6 tháng tính đến ngày đề nghị cấp chứng chỉ).

- Chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 2 (01 bản sao có chứng thực hoặc bản sao nếu có bản gốc để đối chiếu).

- Chứng nhận tham gia khóa đào tạo bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ quản lý chi phí và cơ chế chính sách đầu tư xây dựng (01 bản sao có chứng thực hoặc bản sao nếu có bản gốc để đối chiếu).

- Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn liên quan đến hoạt động tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình kể từ khi được cấp chứng chỉ kỹ sư định giá hạng 2, có xác nhận của cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý hoặc của chủ đầu tư, 01 bản chính.

b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân.

6. Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Xây dựng Bình Định.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Xây dựng Bình Định.

7. Kết quả thực hiện TTHC: Chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng.

8. Lệ phí: Lệ phí cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng: 300.000 đồng/chứng chỉ (theo Thông tư số 33/2012/TT-BTC ngày 01/3/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thu, nộp, quản lý sử dụng lệ phí trong lĩnh vực xây dựng).

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Đơn đề nghị nâng hạng kỹ sư định giá xây dựng (theo mẫu) tại phụ lục số 7, Thông tư số 05/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng.

- Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn liên quan đến hoạt động tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình kể từ khi được cấp chứng chỉ kỹ sư định giá hạng 2 (theo mẫu) tại phụ lục số 6, Thông tư số 05/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

- Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, không bị cấm hành nghề theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, không đang trong tình trạng bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù.

- Có Chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 2.

- Đã tham gia khóa đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ quản lý chi phí và cơ chế chính sách đầu tư xây dựng.

- Có ít nhất 5 năm liên tục tham gia hoạt động quản lý chi phí kể từ khi được cấp Chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 2;

- Đã chủ trì thực hiện ít nhất 05 công việc nêu tại khoản 1 Điều 18 của Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, cụ thể gồm các công việc sau:

+ Lập, thẩm tra tổng mức đầu tư;

+ Đánh giá hiệu quả dự án đầu tư xây dựng công trình;

+ Xác định chỉ tiêu suất vốn đầu tư, định mức, đơn giá xây dựng công trình, chỉ số giá xây dựng;

+ Đo bóc khối lượng xây dựng công trình;

+ Lập, thẩm tra dự toán xây dựng công trình;

+ Xác định giá gói thầu, giá hợp đồng trong hoạt động xây dựng;

+ Kiểm soát chi phí xây dựng công trình;

+ Lập hồ sơ thanh toán, quyết toán hợp đồng;

+ Lập hồ sơ thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình.

11. Các căn cứ pháp lý của TTHC

- Nghị định 112/2009/NĐ-CP , ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

- Thông tư số 05/2010/TT-BXD , ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng và cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng

- Thông tư số 06/2011/TT-BXD , ngày 21/6/2011 của Bộ Xây dựng về việc sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng; kiến trúc, quy hoạch xây dựng thực thi Nghị quyết số 55/NQ-CP ngày 14/12/2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây dựng.

- Thông tư số 33/2012/TT-BTC , ngày 01/3/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thu, nộp, quản lý sử dụng lệ phí trong lĩnh vực xây dựng.

 

Phụ lục 7 (theo Thông tư số 05/2010/TT-BXD)

Lần đăng ký
cấp chứng chỉ
……………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

….., ngày… tháng … năm ……

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ NÂNG HẠNG KỸ SƯ ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG KÍNH GỬI: SỞ XÂY DỰNG BÌNH ĐỊNH

1. Tên cá nhân:

2. Ngày, tháng, năm sinh:

3. Nơi sinh:

4. Quốc tịch:

5. Số chứng minh nhân dân (hoặc số hộ chiếu):

6. Nơi thường trú:

- Số điện thoại liên hệ:

- Email:

- Website:

7. Địa chỉ nơi công tác (nếu có):

8. Kinh nghiệm nghề nghiệp:

- Thời gian đã hoạt động tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình (kể từ thời điểm được cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 2 đến thời điểm xin nâng hạng);

- Những công việc liên quan đến hoạt động tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình đã thực hiện;

9. Giấy chứng nhận tham gia khóa đào tạo bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ quản lý chi phí và cơ chế chính sách đầu tư xây dựng.

Đề nghị được nâng kỹ sư định giá xây dựng hạng 2 thành kỹ sư định giá xây dựng hạng 1.

Tôi xin chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung trong đơn này và cam kết hành nghề theo đúng chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng được cấp và tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan.

 

 

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

Phụ lục 6 (theo Thông tư số 05/2010/TT-BXD)

BẢN KHAI KINH NGHIỆM CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN TRONG HOẠT
ĐỘNG TƯ VẤN QUẢN LÝ CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

1. Họ và tên:………………………………………………………………………

2. Quá trình hoạt động liên quan đến tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình (khai rõ thời gian, đơn vị công tác, công việc tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình đã được thực hiện và loại công trình):

Số TT

Thời gian

(Tháng - năm)

Tên và loại công trình

Nội dung công việc liên quan đến hoạt động tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tôi xin chịu trách nhiệm về nội dung bản tự khai này

 

Xác nhận của cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp hoặc của chủ đầu tư

(Ký và đóng dấu)

Người kê khai

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

III. Thủ tục: Cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 2.

1. Trình tự thực hiện

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “1 cửa” tại Văn phòng Sở Xây dựng Bình Định hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện đến Sở Xây dựng (32 Lý Thường Kiệt, Tp Quy Nhơn).

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp (trường hợp nộp trực tiếp).

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ: Công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời. Đối với trường hợp gửi qua đường bưu điện thì công chức tiếp nhận hồ sơ điện thoại để người cá nhân gửi hồ sơ đến nhận và hoàn thiện hồ sơ.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, phòng QLXD kiểm tra hồ sơ, nếu trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì đề nghị bộ phận “1 cửa” yêu cầu người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. Thời hạn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ là 10 ngày làm việc.

Bước 3: Nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “1 cửa” tại Văn phòng Sở Xây dựng Bình Định:

+ Trường hợp hồ sơ gửi trực tiếp: Công chức trả hồ sơ và yêu cầu người đến nhận hồ sơ ký nhận hồ sơ, trao hồ sơ cho người đến nhận hồ sơ. Người nhận gửi lại cho bộ phận “1 cửa” giấy biên nhận.

+ Trường hợp hồ sơ gửi qua đường bưu điện: Công chức điện thoại cho người gửi hồ sơ đến nhận hồ sơ.

Người nhận hồ sơ nộp lệ phí theo quy định.

Thời gian tiếp nhận và trả hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ), trong đó: Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu điện đến Sở Xây dựng Bình Định.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ a. Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 2, 01 bản chính.

- 02 ảnh màu cỡ 3x4 (chụp trong vòng 6 tháng tính đến ngày đề nghị cấp chứng chỉ).

- Các văn bằng, giấy chứng nhận đã qua đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng (01 bản sao có chứng thực hoặc bản sao nếu có bản gốc để đối chiếu).

- Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn liên quan đến hoạt động tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, có xác nhận của cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý hoặc của chủ đầu tư, 01 bản chính.

- Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (01 bản sao có chứng thực hoặc bản sao nếu có bản gốc để đối chiếu).

b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân.

6. Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Xây dựng Bình Định.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Xây dựng Bình Định.

7. Kết quả thực hiện TTHC: Chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng.

8. Lệ phí: Lệ phí cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng: 300.000 đồng/chứng chỉ (theo Thông tư số 33/2012/TT-BTC ngày 01/3/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thu, nộp, quản lý sử dụng lệ phí trong lĩnh vực xây dựng).

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Đơn đề nghị nâng hạng kỹ sư định giá xây dựng (theo mẫu) tại phụ lục số 7, Thông tư số 05/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng.

- Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn liên quan đến hoạt động tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình (theo mẫu) tại phụ lục số 6, Thông tư số 05/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

- Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, không bị cấm hành nghề theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, không đang trong tình trạng bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù.

- Có bằng tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên thuộc chuyên ngành kinh tế, kinh tế - kỹ thuật, kỹ thuật, cử nhân kinh tế do các tổ chức hợp pháp ở Việt Nam hoặc nước ngoài cấp và đang thực hiện công tác quản lý chi phí.

- Có giấy chứng nhận đã qua đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng theo quy định của Bộ Xây dựng.

- Có ít nhất 05 năm tham gia hoạt động xây dựng kể từ ngày được cấp bằng tốt nghiệp hoặc 03 năm đối với trường hợp có bằng tốt nghiệp kinh tế xây dựng chuyên ngành.

- Đã trực tiếp thực hiện ít nhất 05 công việc được nêu tại khoản 1, Điều 18 Nghị định 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, cụ thể gồm các công việc sau:

+ Lập, thẩm tra tổng mức đầu tư;

+ Đánh giá hiệu quả dự án đầu tư xây dựng công trình;

+ Xác định chỉ tiêu suất vốn đầu tư, định mức, đơn giá xây dựng công trình, chỉ số giá xây dựng;

+ Đo bóc khối lượng xây dựng công trình;

+ Lập, thẩm tra dự toán xây dựng công trình;

+ Xác định giá gói thầu, giá hợp đồng trong hoạt động xây dựng;

+ Kiểm soát chi phí xây dựng công trình;

+ Lập hồ sơ thanh toán, quyết toán hợp đồng;

+ Lập hồ sơ thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình.

11. Các căn cứ pháp lý của TTHC

- Nghị định 112/2009/NĐ-CP , ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

- Thông tư số 05/2010/TT-BXD , ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng và cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng

- Thông tư số 06/2011/TT-BXD , ngày 21/6/2011 của Bộ Xây dựng về việc sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng; kiến trúc, quy hoạch xây dựng thực thi Nghị quyết số 55/NQ-CP ngày 14/12/2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây dựng.

- Thông tư số 33/2012/TT-BTC , ngày 01/3/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thu, nộp, quản lý sử dụng lệ phí trong lĩnh vực xây dựng.

 

Phụ lục 5 (theo Thông tư số 05/2010/TT-BXD)

Lần đăng ký
cấp chứng chỉ
……………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

….., ngày… tháng … năm ……

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG CHỈ KỸ SƯ ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG

Kính gửi: Sở Xây dựng Bình Định

1. Tên cá nhân:

2. Ngày, tháng, năm sinh:

3. Nơi sinh:

4. Quốc tịch:

5. Số chứng minh nhân dân (hoặc số hộ chiếu):

6. Nơi thường trú:

- Số điện thoại liên hệ:

- Email:

- Website:

7. Địa chỉ nơi công tác (nếu có):

8. Trình độ chuyên môn:

- Văn bằng chuyên môn đã được cấp;

- Giấy chứng nhận đã qua đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng đã được cấp.

9. Kinh nghiệm nghề nghiệp:

- Thời gian đã hoạt động trong lĩnh vực đầu tư xây dựng công trình;

- Những công việc liên quan đến tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình đã thực hiện.

Đề nghị được cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng: …

Tôi xin chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung trong đơn này và cam kết hành nghề theo đúng chứng chỉ kỹ sư định giá được cấp và tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan.

 

 

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

Phụ lục 6 (theo Thông tư số 05/2010/TT-BXD)

BẢN KHAI KINH NGHIỆM CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN TRONG HOẠT
ĐỘNG TƯ VẤN QUẢN LÝ CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

1. Họ và tên:………………………………………………………………………

2. Quá trình hoạt động liên quan đến tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình (khai rõ thời gian, đơn vị công tác, công việc tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình đã được thực hiện và loại công trình):

Số

TT

Thời gian

(Tháng- năm)

Tên và loại công trình

Nội dung công việc liên quan đến hoạt động tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tôi xin chịu trách nhiệm về nội dung bản tự khai này

 

Xác nhận của cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp hoặc của chủ đầu tư

(Ký và đóng dấu)

Người kê khai

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

IV. Thủ tục: Cấp lại chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng.

1. Trình tự thực hiện

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “1 cửa” tại Văn phòng Sở Xây dựng Bình Định hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện đến Sở Xây dựng (32 Lý Thường Kiệt, Tp Quy Nhơn).

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp (trường hợp nộp trực tiếp).

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ: Công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời. Đối với trường hợp gửi qua đường bưu điện thì công chức tiếp nhận hồ sơ điện thoại để người cá nhân gửi hồ sơ đến nhận và hoàn thiện hồ sơ.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, phòng QLXD kiểm tra hồ sơ, nếu trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì đề nghị bộ phận “1 cửa” yêu cầu người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

Bước 3: Nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “1 cửa” tại Văn phòng Sở Xây dựng Bình Định:

+ Trường hợp hồ sơ gửi trực tiếp: Công chức trả hồ sơ và yêu cầu người đến nhận hồ sơ ký nhận hồ sơ, trao hồ sơ cho người đến nhận hồ sơ. Người nhận gửi lại cho bộ phận “1 cửa” giấy biên nhận.

+ Trường hợp hồ sơ gửi qua đường bưu điện: Công chức điện thoại cho người gửi hồ sơ đến nhận hồ sơ.

Người nhận hồ sơ nộp lệ phí theo quy định.

Thời gian tiếp nhận và trả hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ), trong đó: Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu điện đến Sở Xây dựng Bình Định.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ a. Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng, 01 bản chính.

+ 02 ảnh màu cỡ 3x4 chụp trong vòng 6 tháng tính đến ngày đề nghị cấp lại chứng chỉ.

+ Chứng chỉ cũ đối với trường hợp bị rách, nát, 01 bản chính.

b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân.

6. Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Xây dựng Bình Định.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Xây dựng Bình Định.

7. Kết quả thực hiện TTHC: Chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng.

8. Lệ phí: Lệ phí cấp lại chứng chỉ hành nghề kỹ sư định giá xây dựng: 150.000 đồng/chứng chỉ (theo Thông tư số 33/2012/TT-BTC ngày 01/3/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thu, nộp, quản lý sử dụng lệ phí trong lĩnh vực xây dựng).

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng (theo mẫu) tại phụ lục số 12, Thông tư số 05/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Chứng chỉ cũ bị rách, nát.

11. Các căn cứ pháp lý của TTHC

- Nghị định 112/2009/NĐ-CP , ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

- Thông tư số 05/2010/TT-BXD , ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng và cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng

- Thông tư số 06/2011/TT-BXD , ngày 21/6/2011 của Bộ Xây dựng về việc sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng; kiến trúc, quy hoạch xây dựng thực thi Nghị quyết số 55/NQ-CP ngày 14/12/2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây dựng.

- Thông tư số 33/2012/TT-BTC , ngày 01/3/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thu, nộp, quản lý sử dụng lệ phí trong lĩnh vực xây dựng.

 

Phụ lục 12 (theo Thông tư số 05/2010/TT-BXD)

Lần đăng ký
cấp chứng chỉ
……………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

….., ngày… tháng … năm ……

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI CHỨNG CHỈ KỸ SƯ ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG

Kính gửi: Sở Xây dựng Bình Định.

1. Tên cá nhân:

2. Ngày, tháng, năm sinh:

3. Nơi sinh:

4. Quốc tịch:

5. Số chứng minh nhân dân (hoặc số hộ chiếu):

6. Nơi thường trú:

- Số điện thoại liên hệ:

- Email:

- Website:

7. Địa chỉ nơi công tác (nếu có):

8. Số chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng đã được cấp:

9. Lý do xin cấp lại:

Đề nghị được cấp lại chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng:….

Tôi xin chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung trong đơn này và cam kết hành nghề theo đúng chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng được cấp và tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan.

 

 

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

V. Thủ tục: Tiếp nhận và quản lý giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực, chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng.

1. Trình tự thực hiện

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện đến Sở Xây dựng Bình Định (32 Lý Thường Kiệt, Tp Quy Nhơn).

- Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ, phòng QLXD điện thoại để người nộp đến bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

Bước 3: Văn thư Sở Xây dựng gửi phiếu tiếp nhận cho người nộp thông qua đường bưu điện.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ), trong đó: Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu điện đến Sở Xây dựng Bình Định.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ a. Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực, chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng.

+ Báo cáo kết quả kiểm tra.

+ Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình hoặc hạng mục công trình được chứng nhận.

b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức.

6. Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Xây dựng Bình Định.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Xây dựng Bình Định.

7. Kết quả thực hiện TTHC: Phiếu tiếp nhận.

8. Lệ phí: Không.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không.

11. Các căn cứ pháp lý của TTHC

- Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;

- Nghị định số 49/2008/NĐ-CP ngày 18/4/2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 về quản lý chất lượng công trình xây dựng;

- Thông tư số 03/2011/TT-BXD, ngày 06/4/2012 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn hoạt động kiểm định, giám định và chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực, chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng.

VI. Thủ tục: Báo cáo của chủ đầu tư về chất lượng công trình xây dựng.

1. Trình tự thực hiện

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện đến Sở Xây dựng Bình Định (32 Lý Thường Kiệt, Tp Quy Nhơn).

- Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ, phòng QLXD điện thoại để người nộp đến bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

Bước 3: Văn thư Sở Xây dựng gửi phiếu tiếp nhận cho người nộp thông qua đường bưu điện.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ), trong đó: Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu điện đến Sở Xây dựng Bình Định.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ a. Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Báo cáo của chủ đầu tư về công tác quản lý chất lượng và chất lượng công trình xây dựng.

b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết: 24h kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức.

6. Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Xây dựng Bình Định.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Xây dựng Bình Định.

7. Kết quả thực hiện TTHC: Phiếu tiếp nhận.

8. Lệ phí: Không.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Báo cáo của chủ đầu tư về công tác quản lý chất lượng và chất lượng công trình xây dựng (theo mẫu) tại Phụ lục số 7 của Thông tư số 06/2011/TT-BXD ngày 21/6/2011 của Bộ Xây dựng.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không.

11. Các căn cứ pháp lý của TTHC

- Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;

- Thông tư số 06/2011/TT-BXD ngày 21/6/2011 của Bộ Xây dựng về việc sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng; kiến trúc, quy hoạch xây dựng thực thi Nghị quyết số 55/NQ-CP ngày 14/12/2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây dựng.

 

Phụ lục 7 (theo Thông tư số 06/2011/TT-BXD ngày 21/6/2011 của Bộ Xây dựng).

Tên Chủ đầu tư

…………………………

…………………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

….., ngày… tháng … năm ……

 

BÁO CÁO

về công tác quản lý chất lượng và chất lượng công trình xây dựng

..................................... ( ghi tên công trình) .............................

(Báo cáo định kỳ 12 tháng một lần và khi hoàn thành công trình đưa vào sử dụng)

Từ ngày..... tháng..... năm..... đến ngày..... tháng..... năm...

Kính gửi : Sở Xây dựng Bình Định

…….............(tên tổ chức cá nhân) …............. là Đại diện Chủ đầu tư công trình

.............................. (ghi tên công trình) ....................... xin báo cáo về chất lượng xây dựng công trình với các nội dung sau :

I. CÁC THÔNG TIN VỀ CÔNG TRÌNH/DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH:

1. Địa điểm xây dựng công trình …………………………………………...

2. Quy mô công trình (nêu tóm tắt về kiến trúc, kết cấu, hệ thống kỹ thuật, công nghệ, công suất...).

3. Tổ chức, cơ quan phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình (ghi số, ngày, tháng của Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình).

4. Danh sách các nhà thầu (tổng thầu, nhà thầu chính và các nhà thầu phụ): khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng công trình, thi công xây dựng, giám sát thi công xây dựng, thí nghiệm, kiểm định xây dựng (nếu có); những phần việc do các nhà thầu đó thực hiện.

5. Về thời hạn thi công xây dựng công trình:

a. Ngày khởi công;

b. Ngày hoàn thành (dự kiến theo quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình).

II. NỘI DUNG BÁO CÁO THƯỜNG KỲ:

1. Tóm tắt về tiến độ thi công xây dựng công trình.

2. Những sửa đổi trong quá trình thi công so với thiết kế đã được phê duyệt (nêu những sửa đổi lớn, lý do sửa đổi, ý kiến của cấp có thẩm quyền về những sửa đổi đó).

3. Công tác nghiệm thu: bộ phận công trình, giai đoạn xây dựng hoàn thành được thực hiện trong kỳ báo cáo.

4. Đánh giá về chất lượng các bộ phận công trình, giai đoạn xây dựng, hạng mục công trình hoặc toàn bộ công trình xây dựng được nghiệm thu trong kỳ báo cáo.

5. Sự cố và khiếm khuyết về chất lượng, nếu có: thời điểm xảy ra, vị trí, thiệt hại, nguyên nhân, tình hình khắc phục.

6. Dự kiến kế hoạch nghiệm thu trong kỳ báo cáo tiếp theo.

7. Các thông số kỹ thuật chủ yếu của công trình khi hoàn thành:

a. Theo thiết kế đã được phê duyệt;

b. Theo thực tế đạt được.

8. Kiến nghị (nếu có).

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu.

CHỦ ĐẦU TƯ

(Chữ ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

VII. Thủ tục: Báo cáo nhanh sự cố công trình xây dựng.

1. Trình tự thực hiện

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện đến Sở Xây dựng

Bình Định (32 Lý Thường Kiệt, Tp Quy Nhơn).

- Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ, phòng QLXD điện thoại để người nộp đến bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

Bước 3: Văn thư Sở Xây dựng gửi phiếu tiếp nhận cho người nộp thông qua đường bưu điện.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ), trong đó: Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu điện đến Sở Xây dựng Bình Định.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ a. Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Báo cáo nhanh sự cố.

+ Biên bản kiểm tra hiện trường sự cố lập theo mẫu.

+ Mô tả diễn biến của sự cố.

+ Kết quả khảo sát, đánh giá, xác định mức độ và nguyên nhân sự cố.

+ Các tài liệu về thiết kế và thi công xây dựng công trình liên quan đến sự cố.

b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết: 24h kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức.

6. Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Xây dựng Bình Định (nếu là sự cố công trình cấp I hoặc sự cố mọi cấp công trình có thiệt hại về người do Bộ Xây dựng quyết định).

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Xây dựng Bình Định.

7. Kết quả thực hiện TTHC: Phiếu tiếp nhận.

8. Lệ phí: Không.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Báo cáo nhanh sự cố công trình (theo mẫu) tại Phụ lục 08 của Nghị định 209/2004/NĐ-CP , ngày 16/12/2004 của Chính phủ.

- Biên bản kiểm tra hiện trường sự cố (theo mẫu) tại Phụ lục 09 của Nghị định 209/2004/NĐ-CP , ngày 16/12/2004 của Chính phủ.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không.

11. Các căn cứ pháp lý của TTHC

- Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

- Thông tư số 06/2011/TT-BXD ngày 21/6/2011 của Bộ Xây dựng về việc sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng; kiến trúc, quy hoạch xây dựng thực thi Nghị quyết số 55/NQ-CP ngày 14/12/2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây dựng.

 

Phụ lục 08 (theo Nghị định 209/2004/NĐ-CP , ngày 16/12/2004 của Chính phủ).

Chủ đầu tư/Chủ sở hữu hoặc chủ quản lý sử dụng công trình

.....................................

.....................................

Công trình....................

.....................................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

Địa điểm, ….., ngày… tháng … năm ……

 

BÁO CÁO NHANH SỰ CỐ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Kính gửi: Sở Xây dựng Bình Định

1. Tên công trình, vị trí xây dựng:

2. Các tổ chức cá nhân tham gia xây dựng:

a. Nhà thầu khảo sát xây dựng:...... (ghi tên tổ chức, cá nhân)...............

b. Nhà thầu thiết kế xây dựng công trình:............ (ghi tên tổ chức, cá nhân)

c. Nhà thầu thi công xây dựng:.............. (ghi tên tổ chức, cá nhân)

d. Nhà thầu giám sát thi công xây dựng:.............. (ghi tên tổ chức, cá nhân)

3. Mô tả nội dung sự cố:

Mô tả sơ bộ về sự cố, tình trạng công trình xây dựng khi xảy ra sự cố, thời điểm xảy ra sự cố

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

4. Thiệt hại sơ bộ về người và vật chất:

a. Tình hình thiệt hại về người, về vật chất:................................................

b. Về nguyên nhân sự cố:............................................................................

5. Biện pháp khắc phục:..............................................................................

 

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu

Người báo cáo *

(ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

* Ghi chú:

a. Chủ đầu tư lập báo cáo sự cố xảy ra tại công trình đang thi công xây dựng;

b. Chủ sở hữu hoặc chủ quản lý sử dụng lập báo cáo xảy ra tại công trình đang sử dụng, vận hành, khai thác.

 

Phụ lục 09 (theo Nghị định 209/2004/NĐ-CP , ngày 16/12/2004 của Chính phủ).

Chủ đầu tư/Chủ sở hữu hoặc chủ quản lý sử dụng công trình

.....................................

.....................................

Công trình....................

.....................................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

Địa điểm, ….., ngày… tháng … năm ……

 

BIÊN BẢN KIỂM TRA HIỆN TRƯỜNG
SỰ CỐ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

1. Tên công trình xảy ra sự cố:...........................................................................

2. Hạng mục công trình xảy ra sự cố:...............................................................

3. Địa điểm xây dựng công trình:......................................................................

4. Biên bản kiểm tra hiện trường sự cố được lập với các nội dung sau:

a. Thời điểm xảy ra sự cố:.... giờ.... ngày..... tháng.... năm..........

b. Mô tả sơ bộ về sự cố, tình trạng công trình khi xảy ra sự cố..................

c. Sơ bộ về tình hình thiệt hại về người, về vật chất...................................

d. Sơ bộ về nguyên nhân sự cố (nếu có).....................................................

 

 

Người lập biên bản

(ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

 

a. Chủ đầu tư lập báo cáo sự cố xảy ra tại công trình đang thi công xây dựng;

b. Chủ sở hữu hoặc chủ quản lý sử dụng lập báo cáo xảy ra tại công trình đang sử dụng, vận hành, khai thác.

Các thành phần tham gia lập biên bản khác gồm:

- Nhà thầu thi công xây dựng: (người đại diện theo pháp luật ký tên, đóng dấu)

- Nhà thầu thiết kế xây dựng công trình: (người đại diện theo pháp luật ký tên, đóng dấu)

- Nhà thầu giám sát thi công xây dựng công trình: (người đại diện theo pháp luật ký tên, đóng dấu)

- Các thành phần khác, nếu có.

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1192/QĐ-CTUBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định   Người ký: Lê Hữu Lộc
Ngày ban hành: 13/06/2012   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1192/QĐ-CTUBND
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
144652