• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014

 

Quyết định 1195/QĐ-TTg năm 2005 quy định cơ chế, chính sách đặc thù để thực hiện đầu tư xây dựng các dự án điện cấp bách nhằm đáp ứng nhu cầu điện năng giai đoạn 2006 - 2010 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tải về Quyết định 1195/QĐ-TTg
Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1195/QĐ-TTg   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 09/11/2005   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Công nghiệp, Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết

Ngày 09/11/2005, Thủ Tướng đã ban hành Quyết định 1195/QĐ-TTg năm 2005 quy định cơ chế, chính sách đặc thù để thực hiện đầu tư xây dựng các dự án điện cấp bách nhằm đáp ứng nhu cầu điện năng giai đoạn 2006 - 2010.

Về thủ tục chuẩn bị đầu tư dự án

- Cho phép các chủ đầu tư tiến hành lập Dự án đầu tư (không qua bước lập Báo cáo đầu tư), tổ chức thẩm định và phê duyệt theo cơ chế được quy định trong Quyết định này.

- Cho phép các chủ đầu tư chỉ định cơ quan tư vấn có đủ kinh nghiệm và năng lực trong nước hoặc lựa chọn tư vấn nước ngoài làm tư vấn chính đối với tất cả các dự án nguồn và lưới điện nêu trên.

- Hội đồng quản trị của các doanh nghiệp là chủ đầu tư (sau đây gọi tắt là Hội đồng quản trị) chịu trách nhiệm tổ chức thẩm định theo quy định hiện hành và phê duyệt Dự án đầu tư của các dự án điện cấp bách; quyết định lựa chọn, phê duyệt và ký kết hợp đồng thuê cơ quan tư vấn nước ngoài trợ giúp (nếu thấy cần thiết). Kinh phí thuê tư vấn nước ngoài được tính vào tổng dự toán công trình.

- Đối với các dự án điện mở rộng (nhân đôi), về nguyên tắc, cho phép áp dụng tiêu chuẩn môi trường như đã áp dụng đối với dự án trước đó. Riêng đối với dự án Cẩm Phả 2 được phép áp dụng theo tiêu chuẩn hiện hành.

-Tùy theo tính chất và tiến độ yêu cầu của các dự án, Hội đồng quản trị được quyết định việc thực hiện thiết kế kỹ thuật thành hai giai đoạn; nội dung mỗi giai đoạn; sử dụng các thiết kế tương tự đã có; sử dụng thiết kế mẫu.

Từ khóa: Quyết định 1195/QĐ-TTg

1.005

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
108256