• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật kế toán


Quyết định 12/2005/QĐ-BTC ban hành và công bố sáu (06) chuẩn mực kế toán Việt Nam (đợt 4) của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Tải về Quyết định 12/2005/QĐ-BTC
Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 12/2005/QĐ-BTC   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài chính   Người ký: Trần Văn Tá
Ngày ban hành: 15/02/2005   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 08/03/2005   Số công báo: Từ số 6 đến số 7
Lĩnh vực: Kế toán, kiểm toán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 12/2005/QĐ-BTC

280

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
52863