• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 12/2006/QĐ-BBCVT về việc thực hiện kết nối giữa các mạng viễn thông công cộng do Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông ban hành

Tải về Quyết định 12/2006/QĐ-BBCVT
Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 12/2006/QĐ-BBCVT   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Bưu chính, Viễn thông   Người ký: Đỗ Trung Tá
Ngày ban hành: 26/04/2006   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 06/05/2006   Số công báo: Từ số 7 đến số 8
Lĩnh vực: Bưu chính, viễn thông   Tình trạng: Đã biết

Ngày 26/04/2006, Căn cứ Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông, Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông ban hành Quyết định 12/2006/QĐ-BBCVT về việc thực hiện kết nối giữa các mạng viễn thông công cộng.

Nguyên tắc thực hiện kết nối mạng

1. Các doanh nghiệp viễn thông có trách nhiệm quy hoạch và xây dựng mạng viễn thông có dự phòng đảm bảo đáp ứng đủ dung lượng kết nối các mạng viễn thông công cộng theo quy hoạch chung về phát triển mạng lưới, dịch vụ viễn thông và Thoả thuận kết nối đã được ký kết giữa các doanh nghiệp.

2. Trên cơ sở Thoả thuận kết nối đã được ký kết giữa các doanh nghiệp viễn thông, sau khi đăng ký với Bộ Bưu chính, Viễn thông theo quy định, hàng năm các doanh nghiệp tiến hành đàm phán và ký kết với nhau Iợp đồng cung cấp dung lượng kết nối mạng viễn thông công cộng (sau đây gọi tắt là Iợp đồng cung cấp dung lượng kết nối) để triển khai việc thực hiện kết nối mạng, dịch vụ viễn thông cho năm tiếp theo.

3. Khi tổ chức triển khai thực hiện kết nối giữa các mạng viễn thông công cộng, các doanh nghiệp viễn thông có trách nhiệm đảm bảo dung lượng kết nối theo kế hoạch đã thỏa thuận trong Iợp đồng cung cấp dung lượng kết nối và đảm bảo không phân biệt đối xử giữa kết nối nội bộ của doanh nghiệp và kết nối liên mạng với doanh nghiệp khác.

4. Việc báo cáo, xem xét, giải quyết tranh chấp việc thực hiện kết nối giữa các doanh nghiệp tham gia kết nối được thực hiện theo các quy định tại bản Quy định này và các quy định có liên quan khác của pháp luật.

Quyết định 12/2006/QĐ-BBCVT có hiệu lực từ ngày 11/05/2006.

Từ khóa: Quyết định 12/2006/QĐ-BBCVT

394

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
11247