• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 1214/QĐ-CTN năm 2018 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 02 công dân hiện đang cư trú tại Lào do Chủ tịch nước ban hành

Tải về Quyết định 1214/QĐ-CTN
Bản Tiếng Việt

CHỦ TỊCH NƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1214/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 11 tháng 7 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 234/TTr-CP ngày 14/6/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 02 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trần Đại Quang

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI CHDCND LÀO ĐƯỢC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 1214/QĐ-CTN ngày 11 tháng 7 năm 201
8 của Chủ tịch nước)

1.

Phạm Thanh Hiếu, sinh ngày 11/3/1983 tại An Giang

Hiện trú tại: bản Xay-xa-vang, huyện Xay-thai-ni, Thủ đô Viên Chăn

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: số 62/52 Lý Chính Thắng, Phường 8, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nam

2.

Võ Công Thông, sinh ngày 25/9/1991 tại Nghệ An

Hiện trú tại: bản Phôn-muồng, huyện Na-xai-thoong, Thủ đô Viêng Chăn

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xóm Bắc Lai, xã Phú Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An.

Giới tính: Nam

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1214/QĐ-CTN   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Chủ tịch nước   Người ký: Trần Đại Quang
Ngày ban hành: 11/07/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 25/07/2018   Số công báo: Từ số 801 đến số 802
Lĩnh vực: Hành chính tư pháp   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1214/QĐ-CTN

169

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
390102