• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014


 

Quyết định 1218/2002/QĐ-TTg về việc xử lý quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành từ ngày 31 tháng 12 năm 2001 trở về trước do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tải về Quyết định 1218/2002/QĐ-TTg
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1218/2002/QĐ-TTg   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 19/12/2002   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 20/01/2003   Số công báo: Số 4
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết

Ngày 19/12/2002, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1218/2002/QĐ-TTg về việc xử lý quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành từ ngày 31 tháng 12 năm 2001 trở về trước.

Giao Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt quyết toán vốn đầu tư các dự án nhóm A của nhà nước đã hoàn thành đưa vào sử dụng từ ngày 31 tháng 12 năm 2001 trở về trước; các dự án hoàn thành đưa vào sử dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2002 trở về sau, giao Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Nhà nước tổ chức thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư.

Từ khóa: Quyết định 1218/2002/QĐ-TTg

170

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
6641