• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014


 

Quyết định 122/2000/QĐ-BNN-TCCB về chức năng, nhiệm vụ và tổ chức của Ban Chuẩn bị đầu tư Thuỷ lợi do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Tải về Quyết định 122/2000/QĐ-BNN-TCCB
Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 122/2000/QĐ-BNN-TCCB   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn   Người ký: Lê Huy Ngọ
Ngày ban hành: 27/11/2000   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết

Ngày 27/11/2000, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 122/2000/QĐ-BNN-TCCB về chức năng, nhiệm vụ và tổ chức của Ban Chuẩn bị đầu tư Thuỷ lợi.

Ban Chuẩn bị đầu tư xây dựng các công trình thuỷ lợi gọi tắt là Ban Chuẩn bị đầu tư Thuỷ lợi thành lập theo quyết định số 63-QĐ/TCCB ngày 4/ 2/ 1985 của Bộ trưởng Bộ Thuỷ lợi cũ, là cơ quan của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, được giao trách nhiệm trực tiếp quản lý và sử dụng vốn của Nhà nước để tổ chức thực hiện giai đoạn chuẩn bị đầu tư các dự án thuỷ lợi do Bộ quản lý đến khi dự án được duyệt.

Từ khóa: Quyết định 122/2000/QĐ-BNN-TCCB

125

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
8194