• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Quyết định về Doanh nghiệp, hợp tác xã do Thủ tướng Chính phủ ban hành năm 2018

Quyết định 122/2005/QĐ-TTg phê duyệt phương án điều chỉnh sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước trực thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 122/2005/QĐ-TTg   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 31/05/2005   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 07/06/2005   Số công báo: Số 7
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã   Tình trạng: Đã biết

Ngày 31/05/2005, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 122/2005/QĐ-TTg phê duyệt phương án điều chỉnh sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước trực thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng.

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng có trách nhiệm chỉ đạo sắp xếp, đổi mới các công ty nhà nư­ớc trực thuộc theo đúng nội dung đã đư­ợc phê duyệt. Đối với những doanh nghiệp không cổ phần hóa đư­ợc thì chủ động chuyển sang các hình thức sắp xếp khác phù hợp.

Từ khóa: Quyết định 122/2005/QĐ-TTg

88

Thành viên
Đăng nhập bằng Google