• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật


Văn bản pháp luật về Luật Chứng khoán

Văn bản pháp luật về Luật giáo dục

 

Quyết định 1228/2002/QĐ-BCA về Danh mục bí mật nhà nước độ Mật trong ngành chứng khoán do Bộ trưởng Bộ Giáo dục ban hành

Tải về Quyết định 1228/2002/QĐ-BCA
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1228/2002/QĐ-BCA   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công An   Người ký: Lê Hồng Anh
Ngày ban hành: 05/12/2002   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 25/12/2002   Số công báo: Số 65
Lĩnh vực: An ninh quốc gia, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết

Ngày 05/12/2002, Bộ trưởng Bộ Giáo dục ban hành Quyết định 1228/2002/QĐ-BCA về Danh mục bí mật nhà nước độ Mật trong ngành chứng khoán. 

Danh mục bí mật nhà nước độ Mật trong ngành chứng khoán gồm những tin trong phạm vi sau:

1. Chủ trương, kế hoạch xây dựng và phát triển thị trường chứng khoán ở Việt Nam chưa công bố hoặc không công bố, các báo cáo của Ủy ban Chứng khoán nhà nước trình Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ về chính sách của Nhà nước và biện pháp áp dụng để phát triển thị trường chứng khoán không công bố,

2. Sơ đồ hệ thống mạng, mã nguồn hệ thống và mật khẩu truy cập vào hệ thống giao dịch, hệ thống đăng ký, lưu ký, thanh toán bù trừ chứng khoán và hệ thống quản lý khác về chứng khoán;.

3. Các dự án, chương trình hợp tác trong và ngoài nước nhằm xây dựng và phát triển thị trường chứng khoán ở Việt Nam chưa công bố, các phương án và kết quả đàm phán, các hiệp định ký kết giữa Việt Nam với nước ngoài và các tổ chức quốc tế về thị trường chứng khoán chưa công bố hoặc không công bố, tài liệu của nước ngoài hoặc tổ chức quốc tế chuyển giao cho Việt Nam liên quan đến thị trường chứng khoán mà bên cung cấp yêu cầu không công bố và được xác định thuộc độ mật;

4. Hồ sơ, tài liệu về các vụ việc đang thanh tra, kiểm tra; kết luận, báo cáo kết quả thanh tra, kiểm tra; kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo trong ngành chứng khoán chưa công bố;

5. Hồ sơ cán bộ chủ chốt của ngành chứng khoán; tài liệu về quy hoạch, đề bạt, kỷ luật cán bộ và những vấn đề chính trị nội bộ chưa công bố.

Từ khóa: Quyết định 1228/2002/QĐ-BCA

253

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
20185