• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật ngân sách nhà nước


Văn bản pháp luật về Đài truyền hình Việt Nam

 

Quyết định 124/2005/QĐ-TTg về chế độ tài chính đối với hoạt động sự nghiệp truyền hình của Đài Truyền hình Việt Nam giai đoạn 2005 - 2007 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tải về Quyết định 124/2005/QĐ-TTg
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 124/2005/QĐ-TTg   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 31/05/2005   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 07/06/2005   Số công báo: Số 7
Lĩnh vực: Tài chính, Văn hóa , thể thao, du lịch, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết

Ngày 31/05/2005, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 124/2005/QĐ-TTg về chế độ tài chính đối với hoạt động sự nghiệp truyền hình của Đài Truyền hình Việt Nam giai đoạn 2005 - 2007.

Việc thực hiện chế độ tài chính đối với hoạt động sự nghiệp truyền hình của Đài Truyền hình Việt Nam theo quy định tại Quyết định này phải bảo đảm các mục đích, yêu cầu sau đây:

1. Hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Đài Truyền hình Việt Nam theo quy định của Nhà nước.

2. Đổi mới cơ chế hoạt động, cơ chế quản lý lao động, quản lý và sử dụng kinh phí hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác; thực hành tiết kiệm chống lãng phí để tạo điều kiện đầu tư phát triển ngành, tăng thu nhập, cải thiện đời sống của cán bộ, viên chức và gắn trách nhiệm với lợi ích của cán bộ, viên chức của Đài Truyền hình Việt Nam trong hoạt động nghiệp vụ.

3. Thúc đẩy việc tổ chức, sắp xếp công việc khoa học, tổ chức bộ máy tinh gọn, nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy trong việc thực hiện các nhiệm vụ được cơ quan có thẩm quyền giao.

4. Thực hiện đúng các quy định của Luật Báo chí và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí.

5. Thực hiện công khai, dân chủ theo quy định của pháp luật.

 

Từ khóa: Quyết định 124/2005/QĐ-TTg

146

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
2267