• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Doanh nhân APEC


 

Quyết định 1249/QĐ-TTg năm 2005 về Quy chế làm việc của Ủy ban Quốc gia về APEC 2006 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tải về Quyết định 1249/QĐ-TTg
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1249/QĐ-TTg   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 18/11/2005   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 27/11/2005   Số công báo: Số 29
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết

Ngày 18/11/2005, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1249/QĐ-TTg năm 2005 về Quy chế làm việc của Ủy ban Quốc gia về APEC 2006.

Quy chế này quy định quyền hạn, trách nhiệm của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, các ủy viên Ủy ban và Ban Thư ký; quy định chế độ làm việc, phối hợp công tác, thông tin của Ủy ban Quốc gia về APEC 2006 (sau đây gọi tắt là Ủy ban) được thành lập theo Quyết định số 195/2005/QĐ-TTg ngày 05 tháng 8 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ.

Từ khóa: Quyết định 1249/QĐ-TTg

123

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
6560