• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 1266/QĐ-CTN năm 2016 về cho nhập quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

Tải về Quyết định 1266/QĐ-CTN
Bản Tiếng Việt

CHỦ TỊCH NƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1266/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO NHẬP QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 136/TTr-CP ngày 02/6/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với 02 cá nhân:

1. Nguyen Stephanie Serrano, giới tính: nữ, sinh ngày 23/10/1987 tại Philippin

Có tên gọi Việt Nam là: Nguyễn Tường Vy

2. Nguyen Jennifer Anne Serrano, giới tính: nữ, sinh ngày 12/9/1989 tại Philippin

Có tên gọi Việt Nam là: Nguyễn Mỹ Tâm

Hiện cùng cư trú tại: 48 đường Ngô Quang Huy, phường Thảo Điền, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trần Đại Quang

 

 

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1266/QĐ-CTN   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Chủ tịch nước   Người ký: Trần Đại Quang
Ngày ban hành: 23/06/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 02/07/2016   Số công báo: Từ số 445 đến số 446
Lĩnh vực: Hành chính tư pháp   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1266/QĐ-CTN

187

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
317136