• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 1272/QĐ-TTg năm 2005 về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2006 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tải về Quyết định 1272/QĐ-TTg
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1272/QĐ-TTg   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 06/12/2005   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 12/12/2005   Số công báo: Từ số 12 đến số 13
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết

Ngày 06/12/2005, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1272/QĐ-TTg năm 2005 về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2006.

Ủy quyền Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao, thông báo và hướng dẫn các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, Tổng công ty 91, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương các chỉ tiêu liên quan đến nhiệm vụ năm 2006 về sản xuất sản phẩm chủ yếu; mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình 135, dự án trồng mới 5 triệu ha rừng; lưu thông vật tư, hàng hóa; sự nghiệp giáo dục, tuyển mới đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, nhiệm vụ điều tra cơ bản môi trường, văn hóa, phát thanh truyền hình, thể dục thể thao, y tế, xã hội.

Từ khóa: Quyết định 1272/QĐ-TTg

134

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
7241