• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 1277/2005/QĐ-TTg phê duyệt Đề án: "Nội dung, nhiệm vụ chủ yếu của quản lý nhà nước và phương thức công tác dân tộc giai đoạn 2006-2010" do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tải về Quyết định 1277/2005/QĐ-TTg
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1277/2005/QĐ-TTg   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Vũ Khoan
Ngày ban hành: 07/12/2005   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 21/12/2005   Số công báo: Từ số 26 đến số 27
Lĩnh vực: Dân tộc   Tình trạng: Đã biết

Ngày 07/12/2005, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1277/2005/QĐ-TTg phê duyệt Đề án: "Nội dung, nhiệm vụ chủ yếu của quản lý nhà nước và phương thức công tác dân tộc giai đoạn 2006-2010".

Tổ chức thực hiện

Ủy ban dân tộc chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện Đề án “Nội dung, nhiệm vụ chủ yếu của quản lý nhà nước và phương thức công tác dân tộc giai đoạn 2006-2010”.

Hàng năm, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi báo cáo tình hình thực hiện Đề án: “Nội dung, nhiệm vụ chủ yếu của quản lý nhà nước và phương thức công tác dân tộc giai đoạn 2006-2010” của Bộ, cơ quan, địa phương mình về Ủy ban Dân tộc để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Từ khóa: Quyết định 1277/2005/QĐ-TTg

373

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
7858