• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


 

Quyết định 128/2005/QĐ-TTg phê duyệt phương án điều chỉnh sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tải về Quyết định 128/2005/QĐ-TTg
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 128/2005/QĐ-TTg   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 01/06/2005   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 07/06/2005   Số công báo: Số 7
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã   Tình trạng: Đã biết

Ngày 01/06/2005, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 128/2005/QĐ-TTg phê duyệt phương án điều chỉnh sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa.

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa có trách nhiệm chỉ đạo sắp xếp, đổi mới công ty nhà n­ước trực thuộc theo đúng quy định của pháp luật và nội dung đã đư­ợc phê duyệt. Căn cứ tiêu chí, danh mục phân loại công ty nhà nư­ớc để quyết định tỷ lệ cổ phần Nhà n­ước nắm giữ khi thực hiện cổ phần hóa công ty nhà nư­ớc; đối với công ty không cổ phần hóa đư­ợc thì chủ động chuyển sang một trong các hình thức sắp xếp: bán đấu giá, giải thể, phá sản và báo cáo Thủ t­ướng Chính phủ. 

Từ khóa: Quyết định 128/2005/QĐ-TTg

171

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
2230