• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật lâm nghiệp


 

Quyết định 130/2003/QĐ-BN sửa đổi định mức chi kinh phí của Quy chế quản lý tài chính Dự án "Trồng Rừng tại các Tỉnh Bắc Giang, Quảng Ninh và Lạng Sơn" do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Tải về Quyết định 130/2003/QĐ-BNN
Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 130/2003/QĐ-BNN   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn   Người ký: Bùi Bá Bổng
Ngày ban hành: 17/12/2003   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Tài chính   Tình trạng: Đã biết

Ngày 17/12/2003, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 130/2003/QĐ-BN sửa đổi định mức chi kinh phí của Quy chế quản lý tài chính Dự án "Trồng Rừng tại các Tỉnh Bắc Giang, Quảng Ninh và Lạng Sơn".

Định mức chi bổ sung:

a) Hoạt động quy hạch sử dụng đất: Bổ sung kinh phí chi mua văn phòng phẩm: 100.000 VND/1 xã.

b) Hoạt động xây dựng kế hoạch phát triển rừng thôn bản:

- Bổ sung kinh phí chi mua văn phòng phẩm: 150.000 đồng/1 thôn.

- Bổ sung kinh phí hỗ trợ cho nhóm nông dân chủ chốt tham gia trong quá trình xây dựng kế hoạch phát triển rừng thôn bản: 300.000 đồng/thôn

(15.000 đồng/1 người x 10 ngày x 2 người).

- Bổ sung kinh phí chi điều tra thu thập số liệu về trữ lượng, tăng trưởng của tài nguyên rừng: 250.000 đồng/thôn (50.000 đồng/công x 5 công).

c) Hoạt động khoanh nuôi tái sinh tự nhiên: Bổ sung hỗ trợ kinh phí cho việc mua sơn đánh dấu cây tái sinh: 30.000 đồng/ha.

2. Định mức chi sửa đổi:

Hoạt động giám sát đánh giá:

- Tăng kinh phí cho công tác phúc kiểm đo đạc diện tích khoanh nuôi tái sinh tự nhiên: 20.000 đồng/ha (từ /60.000 đồng/ha lên 180.000 đồng/ha)

- Tăng chi phí cho hoạt động phúc kiểm chăm sóc diện tích khoanh nuôi tái sinh tự nhiên: 20.000 đồng/ha (từ 80.000 đồng/ha lên 100.000 đồng/ha).

Từ khóa: Quyết định 130/2003/QĐ-BNN

151

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
6241