• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 1324/QĐ-CTN năm 2013 về cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

Tải về Quyết định 1324/QĐ-CTN
Bản Tiếng Việt

CHỦ TỊCH NƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1324/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 02 tháng 08 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10;

Căn cứ Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 261/TTr-CP ngày 16/7/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 04 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa liên bang Đức (có danh sách kèm theo);

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trương Tấn Sang

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI CHLB ĐỨC ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 1324/QĐ-CTN ngày 02 tháng 8 năm 2013 của Chủ tịch nước)

1. Nguyễn Tiến Đức, sinh ngày 03/9/1985 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Nicolai str.06, 26603 Aurich

2. Trần Quang Vinh, sinh ngày 23/8/1976 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Untere Vorstadt 27, 74635 Kupferzell

3. Ngô Thị Hạnh, sinh ngày 25/11/1977 tại Quảng Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Muehlenweg 103A, 26384 Wihelmshaven

4. Nguyễn Trung Kiên, sinh ngày 19/11/1991 tại Hà Nội

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Breite Str.18, 38640 Goslar.

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1324/QĐ-CTN   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Chủ tịch nước   Người ký: Trương Tấn Sang
Ngày ban hành: 02/08/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 06/09/2013   Số công báo: Từ số 525 đến số 526
Lĩnh vực: Hành chính tư pháp   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1324/QĐ-CTN

133

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
207896