• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Chương trình 135


Quyết định 133/1998/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xoá đói giảm nghèo trong giai đoạn 1998-2002 do Thủ tướng Chính Phủ ban hành

Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 133/1998/QĐ-TTg   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 23/07/1998   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 20/09/1998   Số công báo: Số 26
Lĩnh vực: Chính sách xã hội   Tình trạng: Đã biết

Ngày 31/05/1999, Thủ tướng Chính Phủ ban hành Quyết định 133/1998/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xoá đói giảm nghèo trong giai đoạn 1998-2002.

Thành lập Tổ Nghiên cứu cơ chế chính sách phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (sau đây gọi là Tổ Nghiên cứu) để nghiên cứu và đề xuất với Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách và biện pháp tổ chức thực hiện nhằm khuyến khích phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Tổ Nghiên cứu đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Phó Thủ tướng Ngô Xuân Lộc.

Từ khóa: Quyết định 133/1998/QĐ-TTg

370

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
41837