• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Quyết định 139/1998/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình hành động phòng, chống ma tuý 1998-2000 do Thủ tướng Chính Phủ ban hành

Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 139/1998/QĐ-TTg   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 31/07/1998   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 30/09/1998   Số công báo: Số 27
Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội   Tình trạng: Đã biết

Ngày 31/07/1998, Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ, Thủ tướng Chính Phủ ban hành Quyết định 139/1998/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình hành động phòng, chống ma tuý 1998-2000.

MỤC TIÊU

1. Quán triệt phương châm phòng ngừa là chính, nâng cao ý thức tự giác của nhân dân tạo ra phong trào quần chúng rộng rãi, chú trọng vai trò của gia đình trong việc phòng, chống ma tuý; tổ chức cai nghiện có hiệu quả; chặn đứng phát sinh mới tệ nạn nghiện ma tuý, giảm dần (không thấp hơn 50% số nghiện hiện có); đến năm 2000 xoá bỏ về cơ bản tệ nghiện ma tuý đặc biệt là trong học sinh, sinh viên và trẻ em vi thành niên.

2. Không để tái trồng cây thuộc phiện, cây cần sa; đến năm 2000 xoá cơ bản diện tích cây thuốc phiện, cây cần sa còn lại ở Việt Nam.

3. Ngăn chặn có hiệu quả việc buôn bán, vận chuyển trái phép các chất ma tuý, quản lý và kiểm soát chặt chẽ các tiền chất; điều tra, khám phá, truy tố, xét xử nghiêm các tội phạm về ma tuý. Xoá bỏ cơ bản các tụ điểm sử dụng trái phép các chất ma tuý.

Quyết định 139/1998/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 15/08/1998.

Từ khóa: Quyết định 139/1998/QĐ-TTg

81

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
41868