• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014

 

Quyết định 1395/QĐ-TTg năm 2001 về việc Công ty cổ phần Giao nhận vận chuyển container quốc tế (INFACON) bán cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tải về Quyết định 1395/QĐ-TTg
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1395/QĐ-TTg   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 29/10/2001   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 08/12/2001   Số công báo: Số 45
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết

Ngày 29/10/2001, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1395/QĐ-TTg năm 2001 về việc Công ty cổ phần Giao nhận vận chuyển container quốc tế (INFACON) bán cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài.

Phê duyệt phương án bán cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài của Công ty cổ phần Giao nhận vận chuyển container quốc tế (INFACON) theo đề nghị của Hội đồng quản trị Tổng công ty Hàng hải Việt Nam tại Công văn số 598/TT-BĐM ngày 09 tháng 7 năm 2001;

1. Vốn điều lệ công ty cổ phần là 10.080.000.000 đồng, trong đó:

- Cổ phần bán cho Công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải eo biển – Straits Transportation Pte.Ltd. STS Container Line (Singapore): 1.000.000.000 đồng (9,9% vốn điều lệ).

- Cổ phần của Nhà nước: 2.240.000.000 đồng (22,2% vốn điều lệ).

- Cổ phần của cán bộ công nhân viên trong công ty: 1.832.094.000 đồng (18,2% vốn điều lệ).

- Cổ phần của cổ đông ngoài công ty: 5.007.906.000 đồng (49,7% vốn điều lệ).

2. Việc bán cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài được thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

Từ khóa: Quyết định 1395/QĐ-TTg

127

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
17493