• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 1405/QĐ-TTg năm 2013 hỗ trợ khắc phục hậu quả bão số 2, 3 tại các tỉnh: Quảng Ninh, Nam Định, Thái Bình, Nghệ An, Phú Thọ, Thái Nguyên, Hà Giang, Điện Biên, thành phố Hải Phòng và lốc, sạt lở tại Cà Mau do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tải về Quyết định 1405/QĐ-TTg
Bản Tiếng Việt

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1405/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 14 tháng 08 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC HỖ TRỢ KHẮC PHỤC HẬU QUẢ BÃO SỐ 2, SỐ 3 TẠI CÁC TỈNH: QUẢNG NINH, NAM ĐỊNH, THÁI BÌNH, NGHỆ AN, PHÚ THỌ, THÁI NGUYÊN, HÀ GIANG, ĐIỆN BIÊN, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG VÀ LỐC, SẠT LỞ TẠI CÀ MAU

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Ban chỉ đạo Phòng, chống lụt, bão Trung ương (công văn số 143/PCLBTW ngày 15 tháng 7 năm 2013); ý kiến các Bộ: Tài chính (công văn số 10165/BTC-NSNN ngày 02 tháng 8 năm 2013), Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 5319/BKHĐT-KTNN ngày 25 tháng 7 năm 2013),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1. Trích 165 tỷ đồng (một trăm sáu mươi lăm tỷ đồng) từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2013 hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả bão số 2, bão số 3 và một số thiên tai khác (thực hiện cứu trợ đột xuất gia đình có người chết, người bị thương, nhà đổ, sập; khôi phục cơ sở hạ tầng thiết yếu: trường học, trạm y tế, công trình thủy lợi, giao thông); phân bổ cụ thể như sau: Quảng Ninh 10 tỷ đồng, Hải Phòng 50 tỷ đồng (ngoài cứu trợ đột xuất, ưu tiên bố trí kinh phí khắc phục khẩn cấp đê biển Cát Hải), Thái Bình 05 tỷ đồng, Nam Định 25 tỷ đồng, Phú Thọ 10 tỷ đồng (xử lý sự cố sạt đê hữu sông Thao), Thái Nguyên 05 tỷ đồng, Hà Giang 20 tỷ đồng, Nghệ An 25 tỷ đồng, Điện Biên 10 tỷ đồng, Cà Mau 05 tỷ đồng.

2. Bộ Tài chính tạm ứng 53 tỷ đồng (năm mươi ba tỷ đồng) từ ngân sách Trung ương năm 2013 để thực hiện hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, giống thủy sản khôi phục sản xuất vùng bị thiên tai theo quy định tại Quyết định số 142/2009/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2009 và Quyết định số 49/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ, phân bổ cụ thể: Quảng Ninh 08 tỷ đồng, Hải Phòng 05 tỷ đồng, Thái Bình 15 tỷ đồng, Nam Định 10 tỷ đồng và Nghệ An 15 tỷ đồng.

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố có tên ở trên chịu trách nhiệm quản lý, phân bổ và sử dụng số kinh phí được hỗ trợ, tạm ứng đúng mục đích, đúng đối tượng và quy định hiện hành; đồng thời chủ động sử dụng dự phòng ngân sách của địa phương và huy động các nguồn tài chính hợp pháp khác theo quy định để khắc phục hậu quả bão, lũ, thiên tai, sớm ổn định sản xuất.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ trưởng: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động - Thương binh và Xã hội; Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Nghệ An, Phú Thọ, Thái Nguyên, Hà Giang và Cà Mau chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban Bí thư TW Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, KTTH, V.III, TKBT, cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (3).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1405/QĐ-TTg   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 14/08/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1405/QĐ-TTg

113

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
204286