• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 1406/QĐ-CTN năm 2020 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 11 công dân hiện đang cư trú tại Nhật Bản do Chủ tịch nước ban hành

Tải về Quyết định 1406/QĐ-CTN
Bản Tiếng Việt

CHỦ TỊCH NƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1406/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 12 tháng 8 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 337/TTr-CP ngày 17/7/2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 11 công dân hiện đang cư trú tại Nhật Bản (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong Danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Thị Ngọc Thịnh

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI NHẬT BẢN ĐƯỢC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 1406/QĐ-CTN ngày 12 tháng 8 năm 2020 của Chủ tịch nước)

1.

Nguyễn Thị Xuân Thanh, sinh ngày 22/4/1980 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Higashiosaka-shi, Higashi Kounoike-cho, 5 choume 9-33, Nhật Bản

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 732A, đường 27/4, phường Phước Hiệp, thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Giới tính: Nữ

2.

Võ Tuệ Minh, sinh ngày 05/01/2008 tại Nhật Bản

Hiện trú tại: Higashiosaka-shi, Higashi Kounoike-cho, 5 choume 9-33, Nhật Bản

Giới tính: Nam

3.

Võ Tuệ Lâm, sinh ngày 06/4/2012 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Higashiosaka-shi, Higashi Kounoike-cho, 5 choume 9-33, Nhật Bản

Giới tính: Nữ

4.

Trần Thị Mỹ Thuận, sinh ngày 03/3/1981 tại Bà Rịa Vũng Tàu

Hiện trú tại: Hyogo-ken, Amagasaki-shi, Takada-cho 2-44, Nhật Bản

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 60/8 Lê Thánh Tông, phường Thắng Nhất, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Giới tính: Nữ

5.

Phạm Hữu Khanh, sinh ngày 04/9/1985 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Hyogo-ken, Ashiya-shi, Suzukaze-cho 30-8, Nhật Bản

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 116A khóm 3, Phường 9, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

Giới tính: Nam

6.

Trần Thị Anh Trâm, sinh ngày 31/10/1974 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Hyogo-ken, Nishinomiya-shi, Ueda Nakamachi 7-10-209, Nhật Bản

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 23/5 khu phố 2, phường Tân Thới Nhất, quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

7.

Đoàn Tiến Dũng, sinh ngày 28/10/1976 tại Hà Nội

Hiện trú tại: 1-62 Imazato Kawara, Nagaokakyo, Kyoto 617-0814, Nhật Bản

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 61 Tô Hiến Thành, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

Giới tính: Nam

 

8.

Lê Châu Anh, sinh ngày 02/9/1979 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: 1-62 Imazato Kawara, Nagaokakyo, Kyoto 617-0814, Nhật Bản

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 182/1B Lê Văn Sỹ, phường 10, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

9.

Đoàn Lê Thiên, sinh ngày 02/7/2012 tại Nhật Bản

Hiện trú tại: 1-62 Imazato Kawara, Nagaokakyo, Kyoto 617-0814, Nhật Bản

Giới tính: Nam

10.

Đoàn Lê My, sinh ngày 16/01/2016 tại Nhật Bản

Hiện trú tại: 1-62 Imazato Kawara, Nagaokakyo, Kyoto 617-0814, Nhật Bản

Giới tính: Nữ

11.

Trần Phượng Quyên, sinh ngày 27/01/1989 tại Khánh Hòa

Hiện trú tại: Osaka-shi, Kitaku, Nishitenma 1-7-13-404, Nhật Bản

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 245 Vĩnh Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Giới tính: Nữ

 

 

Điều 88.

Chủ tịch nước có những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

1. Công bố Hiến pháp, luật, pháp lệnh; đề nghị Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét lại pháp lệnh trong thời hạn mười ngày, kể từ ngày pháp lệnh được thông qua, nếu pháp lệnh đó vẫn được Ủy ban thường vụ Quốc hội biểu quyết tán thành mà Chủ tịch nước vẫn không nhất trí thì Chủ tịch nước trình Quốc hội quyết định tại kỳ họp gần nhất;

2. Đề nghị Quốc hội bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Phó Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ; căn cứ vào nghị quyết của Quốc hội, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ;

3. Đề nghị Quốc hội bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; căn cứ vào nghị quyết của Quốc hội, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao; bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Thẩm phán các Tòa án khác, Phó Viện trưởng, Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao; quyết định đặc xá; căn cứ vào nghị quyết của Quốc hội, công bố quyết định đại xá;

4. Quyết định tặng thưởng huân chương, huy chương, các giải thưởng nhà nước, danh hiệu vinh dự nhà nước; quyết định cho nhập quốc tịch, thôi quốc tịch, trở lại quốc tịch hoặc tước quốc tịch Việt Nam;

5. Thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân, giữ chức Chủ tịch Hội đồng quốc phòng và an ninh, quyết định phong, thăng, giáng, tước quân hàm cấp tướng, chuẩn đô đốc, phó đô đốc, đô đốc hải quân; bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Tổng tham mưu trưởng, Chủ nhiệm Tổng cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; căn cứ vào nghị quyết của Quốc hội hoặc của Ủy ban thường vụ Quốc hội, công bố, bãi bỏ quyết định tuyên bố tình trạng chiến tranh; căn cứ vào nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, ra lệnh tổng động viên hoặc động viên cục bộ, công bố, bãi bỏ tình trạng khẩn cấp; trong trường hợp Ủy ban thường vụ Quốc hội không thể họp được, công bố, bãi bỏ tình trạng khẩn cấp trong cả nước hoặc ở từng địa phương;

6. Tiếp nhận đại sứ đặc mệnh toàn quyền của nước ngoài; căn cứ vào nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, bổ nhiệm, miễn nhiệm; quyết định cử, triệu hồi đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; phong hàm, cấp đại sứ; quyết định đàm phán, ký điều ước quốc tế nhân danh Nhà nước; trình Quốc hội phê chuẩn, quyết định gia nhập hoặc chấm dứt hiệu lực điều ước quốc tế quy định tại khoản 14 Điều 70; quyết định phê chuẩn, gia nhập hoặc chấm dứt hiệu lực điều ước quốc tế khác nhân danh Nhà nước.
...

Điều 91.

Chủ tịch nước ban hành lệnh, quyết định để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1406/QĐ-CTN   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Chủ tịch nước   Người ký: Đặng Thị Ngọc Thịnh
Ngày ban hành: 12/08/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 24/08/2020   Số công báo: Từ số 837 đến số 838
Lĩnh vực: Hành chính tư pháp   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1406/QĐ-CTN

337

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
451157