• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 1484/QĐ-CTN năm 2014 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với công dân hiện đang cư trú tại Vương quốc Na Uy do Chủ tịch nước ban hành

Tải về Quyết định 1484/QĐ-CTN
Bản Tiếng Việt

CHỦ TỊCH NƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1484/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 199/TTr-CP ngày 09/6/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 07 công dân hiện đang cư trú tại Vương quốc Na Uy (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trương Tấn Sang

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI NA UY ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết đnh s 1484/QĐ-CTN ngày 01 tháng 7 năm 2014 ca Ch tch nưc)

1. Trần Thanh Nhã, sinh ngày 26/12/1982 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Laurits Hervigs vei 82, 3035 Drammen

Giới tính: N

2. Trần Thị Nguyệt Nga, sinh ngày 31/12/1982 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Lofsundhøgda 209, 1281 Oslo

Giới tính: N

3. Trần Thị Thi Thơ, sinh ngày 15/02/1986 tại Khánh Hòa

Hiện trú tại: Gjerlovs veg 15, 7099 Tiller

Giới tính: N

4. Nguyễn Nam Khoa, sinh ngày 09/6/1995 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Smalgangen 15, 0188 Oslo

Gii tính: Nam

5. Trần Ngọc Nga, sinh ngày 02/11/1956 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Ola Narr 10, 0563 Oslo

Giới tính: N

6. Nguyễn Đỗ Thanh Bình, sinh ngày 18/7/1976 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Kjølberggt 17A, 0653 Oslo

Giới tính: N

7. Nguyễn Trng Duy Hiếu, sinh ngày 15/10/1998 ti TP Hồ Chí Minh (con c. Bình)

Hiện trú ti: Kjølberggt 17A, 0653 Oslo./.

Giới tính: Nam

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1484/QĐ-CTN   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Chủ tịch nước   Người ký: Trương Tấn Sang
Ngày ban hành: 01/07/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 14/07/2014   Số công báo: Từ số 673 đến số 674
Lĩnh vực: Hành chính tư pháp   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1484/QĐ-CTN

112

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
240550