• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 1485/QĐ-CTN năm 2014 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với công dân hiện đang cư trú tại Hồng Kông do Chủ tịch nước ban hành

Tải về Quyết định 1485/QĐ-CTN
Bản Tiếng Việt

CHỦ TCH NƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1485/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 197/TTr-CP ngày 09/6/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 08 công dân hiện đang cư trú tại Hồng Kông (Trung Quốc) (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trương Tấn Sang

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI HỒNG KÔNG ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 1485/QĐ-CTN ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Chủ tịch nước)

1. Lưu Thị Hiền, sinh ngày 11/02/1983 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Rm 135, 1/F Block 7, Po Tin Estate, Tuen Mun, NT

Giới tính: Nữ

2. Đàm Thị Ngọc Dung, sinh ngày 29/01/1976 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Fl 3802, 38/F Hong Lai House, Yau Lai EST, Yau Tong, KLN

Giới tính: Nữ

3. Nguyễn Thị Ngọc Minh, sinh ngày 18/8/1970 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: 3214 Ching Hoi HSE, Tin Ching EST, Tin Shui Wai

Giới tính: Nữ

4. Nguyễn Thị Mai Phương, sinh ngày 28/01/1978 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Fl 2606, Hang Chi House, Cheung Hang EST, Tsing Yi, NT

Giới tính: Nữ

5. Dương Thị Thanh Mai, sinh ngày 01/02/1976 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Rm 107, Wing Chun House, Wing Cheung EST, Sham Shui Po, KLN

Giới tính: Nữ

6. Vũ Thị Thúy Hằng (Wu Shuet Hang), sinh ngày 20/10/1976 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Flat A, 3/F Block 4, CSD Additional Dept Qtrs, 8 Razor Hill Rd, Sai Kung, NT

Giới tính: Nữ

7. Lầu Mọc Dếnh (Lau Choi Wan Mandy), sinh ngày 09/12/1981 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Fl 330, Oi Lim House, Yau Oi EST, Tuen Mun, NT

Giới tính: Nữ

8. Trềnh Dâu Dần (Cheng Yau Wan Kelvin), sinh ngày 07/3/1970 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Rm 2216, 22/F Ping Sin House, Ping Tin EST, Lam Tin, KLN./.

Giới tính: Nam

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1485/QĐ-CTN   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Chủ tịch nước   Người ký: Trương Tấn Sang
Ngày ban hành: 01/07/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 14/07/2014   Số công báo: Từ số 673 đến số 674
Lĩnh vực: Hành chính tư pháp   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1485/QĐ-CTN

143

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
240551