• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 1486/QĐ-CTN năm 2014 về cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

Tải về Quyết định 1486/QĐ-CTN
Bản Tiếng Việt

CHỦ TỊCH NƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1486/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 216/TTr-CP ngày 20/6/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho ti quc tịch Vit Nam đối vi 02 công dân:

1. Trần Cao Ly, sinh ngày 10/7/1973 tại Đồng Nai, giới tính: nam.

2. Lê Thị Ngọc Phương, sinh ngày 30/5/1975 tại Thừa Thiên Huế, giới tính: nữ.

Hiện cùng cư trú tại: 18405 97th Ave. CT. East Puyallup, WA 98375, Hoa Kỳ.

Điều 2. Quyết đnh y có hiu lc t ngày ký.

Th tưng Chính ph, Bộ trưng Bộ Tư pháp, Ch nhiệm Văn phòng Ch tch nưc và các công dân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trương Tấn Sang

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1486/QĐ-CTN   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Chủ tịch nước   Người ký: Trương Tấn Sang
Ngày ban hành: 01/07/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 14/07/2014   Số công báo: Từ số 673 đến số 674
Lĩnh vực: Hành chính tư pháp   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1486/QĐ-CTN

102

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
240552