• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Luật kế toán

Văn bản pháp luật về Hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp

 

Quyết định 15/2006/QĐ-BTC ban hành Chế độ Kế toán doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Tải về Quyết định 15/2006/QĐ-BTC
Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 15/2006/QĐ-BTC   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài chính   Người ký: Trần Văn Tá
Ngày ban hành: 20/03/2006   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 10/04/2006   Số công báo: Từ số 11 đến số 12
Lĩnh vực: Kế toán, kiểm toán, Doanh nghiệp, hợp tác xã   Tình trạng: Đã biết

Căn cứ Luật kế toán 2003, ngày 20/03/2006, BTC đã có Quyết định 15/2006/QĐ-BTC ban hành Chế độ Kế toán doanh nghiệp.

Theo đó, nội dung Quyết định 15/2006/QĐ-BTC ban hành “Chế độ Kế toán doanh nghiệp” áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế trong cả nước. Chế độ Kế toán doanh nghiệp, gồm 4 phần:

+ Phần thứ nhất - Hệ thống tài khoản kế toán;

+ Phần thứ hai - Hệ thống báo cáo tài chính;

+ Phần thứ ba - Chế độ chứng từ kế toán;

+ Phần thứ tư - Chế độ sổ kế toán.

Các doanh nghiệp, công ty, Tổng công ty, căn cứ vào “Chế độ kế toán doanh nghiệp”, tiến hành nghiên cứu, cụ thể hoá và xây dựng chế độ kế toán, các quy định cụ thể về nội dung, cách vận dụng phù hợp với đặc điểm kinh doanh, yêu cầu quản lý từng ngành, từng lĩnh vực hoạt động, từng thành phần kinh tế. Trường hợp có sửa đổi, bổ xung Tài khoản cấp 1, cấp 2 hoặc sửa đổi báo cáo tài chính phải có sự thoả thuận bằng văn bản của Bộ Tài chính.

Trong phạm vi quy định của Chế độ kế toán doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn của cơ quan quản lý cấp trên, các doanh nghiệp nghiên cứu áp dụng danh mục các tài khoản, chứng từ, sổ kế toán và lựa chọn hình thức sổ kế toán phù hợp với đặc điểm sản xuất, kinh doanh, yêu cầu quản lý và trình độ kế toán của đơn vị.

Quyết định này thay thế Quyết định 1141TC/QĐ/CĐKT; Quyết định 167/2000/QĐ-BTC; Thông tư 33/1998/TT-BTC; Thông tư 77/1998/TT-BTC; Thông tư 100/1998/TT-BTC; Thông tư 180/1998/TT-BTC; Thông tư 186/1998/TT-BTC; Thông tư 107/1999/TT-BTC; Thông tư 120/1999/TT-BTC; Thông tư số 54/2000/TT-BTC.

Quyết định 15/2006/QĐ-BTC này có hiệu lực kể từ ngày 25/04/2006.

Từ khóa: Quyết định 15/2006/QĐ-BTC
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
10642