• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 1514/QĐ-CTN năm 2015 về cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

Tải về Quyết định 1514/QĐ-CTN
Bản Tiếng Việt

CHỦ TỊCH NƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1514/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 331/TTr-CP ngày 08/7/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 08 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa Áo (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trương Tấn Sang

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI CỘNG HÒA ÁO ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 1514/QĐ-CTN ngày 29 tháng 7 năm 2015 của Chủ tịch nước)

1.

Trần Mỹ Hạnh, sinh ngày 12/10/1973 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Eduard-Gaertner-Gasse 4, 1220 Wien

Giới tính: Nữ

2.

Nguyễn Thị Thơ, sinh ngày 13/12/1979 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Alxingergasse 57-59/1/7, 1100 Wien

 Giới tính: Nữ

3.

Phạm Thị Thanh Hoa, sinh ngày 17/5/1965 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Kollebergweg, 37, 3100 St, Pölten

 Giới tính: Nữ

4.

Phạm Minh Châu, sinh ngày 28/11/1963 tại Bình Định

Hiện trú tại: Gabesstr. 41, 4030 Linz

Giới tính: Nam

5.

Tăng Thị Thương, sinh ngày 02/11/1980 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Reisingergasse 1-5/1/1310, 1100 Wien

Giới tính: Nữ

6.

Nguyễn Ngọc Yến Trình, sinh ngày 14/8/1979 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Vogelweiderstr. 22/23, 5020 Salzburg

Giới tính: Nữ

7.

Lê Hannah, sinh ngày 09/02/2011 tại CH Áo Hiện trú tại: Vogelweiderstr. 22/23, 5020 Salzburg

Giới tính: Nữ

8.

Nguyễn Kevin, sinh ngày 13/02/2005 tại CH Áo

Hiện trú tại: Vogelweiderstr. 22/23, 5020 Salzburg.

Giới tính: Nam

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1514/QĐ-CTN   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Chủ tịch nước   Người ký: Trương Tấn Sang
Ngày ban hành: 29/07/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 10/08/2015   Số công báo: Từ số 917 đến số 918
Lĩnh vực: Hành chính tư pháp   Tình trạng: Đã biết

Ngày 29/07/2015, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 1514/QĐ-CTN năm 2015 về cho thôi quốc tịch Việt Nam.

Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 08 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa Áo (có danh sách kèm theo).

Từ khóa: Quyết định 1514/QĐ-CTN

302

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
287362