• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp nhà nước


 

Quyết định 152/2002/QĐ-TTg phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp Nhà nước thuộc Bộ Thương mại giai đoạn 2002-2005 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tải về Quyết định 152/2002/QĐ-TTg
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 152/2002/QĐ-TTg   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 07/11/2002   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 30/11/2002   Số công báo: Số 60
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã   Tình trạng: Đã biết

Ngày 7/11/2002, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 152/2002/QĐ-TTg phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp Nhà nước thuộc Bộ Thương mại giai đoạn 2002-2005. Cụ thể,

Phê duyệt phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp Nhà nước thuộc Bộ Thương mại giai đoạn 2002 - 2005 như phụ lục kèm theo.

Bộ Thương mại tiếp tục lựa chọn một số đơn vị phụ thuộc của các doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ để cổ phần hoá.

Giải thể Tổng công ty Máy và Phụ tùng và chuyển các doanh nghiệp thành viên hạch toán độc lập thuộc Tổng công ty Máy và Phụ tùng về trực thuộc Bộ Thương mại để thực hiện cổ phần hoá theo tiến độ trong phụ lục kèm theo.

Bộ trưởng Bộ Thương mại chỉ đạo giải thể Tổng công ty Máy và Phụ tùng theo quy định hiện hành và quyết định phương án sắp xếp văn phòng Tổng công ty và các đơn vị hạch toán phụ thuộc Tổng công ty. Việc thành lập doanh nghiệp Nhà nước mới thực hiện theo quy định hiện hành.

Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký.

Bộ trưởng Bộ Thương mại và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Từ khóa: Quyết định 152/2002/QĐ-TTg

169

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
50207