• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 1544/QĐ-CTN năm 2015 về cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

Tải về Quyết định 1544/QĐ-CTN
Bản Tiếng Việt

CHỦ TỊCH NƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1544/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 332/TTr-CP ngày 08/7/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 03 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trương Tấn Sang

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI CHDCND LÀO ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 1544/QĐ-CTN ngày 30 tháng 7 năm 2015 của Chủ tịch nước)

1.

Nguyễn Thị Thanh, sinh ngày 29/11/1967 tại Đà Nẵng

Hiện trú tại: Bản Hòng Kay Kẹo, huyện Chăn Thạ Bu Ly, thủ đô Viêng Chăn, CHDCND Lào

Giới tính: Nữ

2.

Nguyễn Hải Bình, sinh ngày 08/8/1975 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Thồng Tum, huyện Chăn Thạ Bu Ly, thủ đô Viêng Chăn, CHDCND Lào

Giới tính: Nam

3.

Phạm Hoàng Thụ, sinh ngày 23/11/1977 tại Hưng Yên

Hiện trú tại: Bản Phôn Xỉ Nuôn, huyện Xỉ Xắt Tạ Nạc, thủ đô Viêng Chăn, CHDCND Lào.

Giới tính: Nam

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1544/QĐ-CTN   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Chủ tịch nước   Người ký: Trương Tấn Sang
Ngày ban hành: 30/07/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 10/08/2015   Số công báo: Từ số 917 đến số 918
Lĩnh vực: Hành chính tư pháp   Tình trạng: Đã biết

Ngày 30/07/2015, CTN ban hành Quyết định 1544/QĐ-CTN năm 2015 về cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 03 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào (có danh sách kèm theo).

Từ khóa: Quyết định 1544/QĐ-CTN

147

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
287365