• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 1546/QĐ-CTN năm 2015 về cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

Tải về Quyết định 1546/QĐ-CTN
Bản Tiếng Việt

CHỦ TỊCH NƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1546/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 346/TTr-CP ngày 14/7/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 03 công dân hiện đang cư trú tại Hồng Kông (Trung Quốc) (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trương Tấn Sang

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI HONGKONG ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 1546/QĐ-CTN ngày 30 tháng 7 năm 2015 của Chủ tịch nước)

1.

Nghiêm Thị Hiền, sinh ngày 29/11/1987 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Rm 1103, 11/F, Ching Choi Hse, Tin Chung Estate, Tin Shui Wai, N.T, Hong Kong

Giới tính: Nữ

2.

Đinh Thị Nga, sinh ngày 28/11/1987 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: 3707, Kit Yat House, Yat Tung Estate, Tung Chung

Giới tính: Nữ

3.

Nguyễn Thị Hương, sinh ngày 25/7/1988 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Rm 1912, Ching Yuen House, TS2 Ching Estate, TS2, Wan Shan KLN, Hong Kong.

Giới tính: Nữ

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1546/QĐ-CTN   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Chủ tịch nước   Người ký: Trương Tấn Sang
Ngày ban hành: 30/07/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 10/08/2015   Số công báo: Từ số 917 đến số 918
Lĩnh vực: Hành chính tư pháp   Tình trạng: Đã biết

Ngày 30/07/2015, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 1546/QĐ-CTN năm 2015 về cho thôi quốc tịch Việt Nam.

Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 03 công dân hiện đang cư trú tại Hồng Kông (Trung Quốc) (có danh sách kèm theo).

Từ khóa: Quyết định 1546/QĐ-CTN

348

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
287367