• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 1547/QĐ-CTN năm 2015 về cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

Tải về Quyết định 1547/QĐ-CTN
Bản Tiếng Việt

CHỦ TỊCH NƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1547/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 333/TTr-CP ngày 08/7/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 04 công dân hiện đang cư trú tại Vương quốc Na Uy (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trương Tấn Sang

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI NA UY ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 1547/QĐ-CTN ngày 30 tháng 7 năm 2015 của Chủ tịch nước)

1.

Nguyễn Trung Phát, sinh ngày 04/7/1997 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: Osterhausgate 8A, 0183 Oslo, Na Uy

Giới tính: Nam

2.

Nguyễn Thị Thanh Chúc (Nguyen Michelle), sinh ngày 04/8/1999 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Gaver Ytteborgs Vei 123, 0977 Oslo, Na Uy

Giới tính: Nữ

3.

Nguyễn Lê Hoàng Nhi, sinh ngày 16/11/1997 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Sportsveien 1B, 3615 Kongsberg, Na Uy

Giới tính: Nữ

4.

Nguyễn Minh Hiếu (Nguyen Kevin Minh), sinh ngày 04/6/1998 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Vesthyvegen 66, 2022 Gjerdrum, Na Uy.

Giới tính: Nam

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1547/QĐ-CTN   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Chủ tịch nước   Người ký: Trương Tấn Sang
Ngày ban hành: 30/07/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 12/08/2015   Số công báo: Từ số 919 đến số 920
Lĩnh vực: Hành chính tư pháp   Tình trạng: Đã biết

Ngày 30/07/2015, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 1547/QĐ-CTN năm 2015 về cho thôi quốc tịch Việt Nam.

Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 04 công dân hiện đang cư trú tại Vương quốc Na Uy (có danh sách kèm theo).

Từ khóa: Quyết định 1547/QĐ-CTN

332

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
287369