• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Quản lý mỹ phẩm


 

Quyết định 156/QĐ-QLD năm 2018 về thu hồi số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm do Cục Quản lý Dược ban hành

Tải về Quyết định 156/QĐ-QLD
Bản Tiếng Việt

BỘ Y T
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 156/QĐ-QLD

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THU HỒI SỐ TIẾP NHẬN PHIẾU CÔNG BỐ SẢN PHẨM MỸ PHẨM

CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/06/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 3861/QĐ-BYT ngày 30/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc quy định chức năng, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý Dược thuộc Bộ Y tế;

Căn cứ Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm;

Căn cứ kết quả kiểm tra hậu mại ngày 31/01/2018 tại Công ty TNHH L- Beauty Việt Nam;

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Quản lý Mỹ phẩm - Cục Quản lý Dược,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố đối với 03 sản phẩm mỹ phẩm do Công ty TNHH L-Beauty Việt Nam (Địa chỉ: Phòng 105c, Tầng 01, Tòa nhà Center Point, số 106 đường Nguyễn Văn Trỗi, P8, Q. Phú Nhuận Tp. Hồ Chí Minh) nhập khẩu và chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường, cụ thể như sau:

STT

Tên sản phẩm ghi trên Phiếu công bố

Số tiếp nhận Phiếu công bố sản phm mỹ phẩm do Cục Quản lý Dược cấp

Ngày cấp

Tên, địa chỉ Công ty, sản xuất

1

Dior Sourcils Poudre Crayon à sourcils mine poudre Powder Eyebrow Pencil (093-Black; 593- Brown; 453-Sand)

94410/14/CBMP-QLD

10/04/2014

Parfums Christian Dior. - 33 Avenue Hoche 75008 Paris -France

2

Dior Home Sport very cool spray fresh eau de toillete

54907/18/CBMP-QLD

03/01/2018

3

Dior J’Adore L’or Essence de Parfum

37433/17/CBMP-QLD

21/06/2017

Lý do đình chỉ lưu hành, thu hồi:

+ Sản phẩm số 01 (Dior Sourcils Poudre Crayon à sourcils mine poudre Powder Eyebrow Pencil (093-Black; 593-Brown; 453-Sand): mỹ phẩm lưu thông có chứa chất Propylparaben có hàm lượng vượt quá giới hạn cho phép theo quy định của ASEAN.

+ Sản phẩm số 02 và số 03 (Dior Home Sport very cool spray fresh eau de toillete và Dior J'Adore L’or Essence de Parfum): Mỹ phẩm lưu hành có thành phần công thức ghi trên nhãn và công thức sản xuất không đúng như hồ sơ đã công bố.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Giám đốc Công ty TNHH L-Beauty Việt Nam, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thứ trưởng Trươ
ng Quốc Cường (để b/cáo);
- Tổng cục Hải quan - Bộ Tài chính;
- Tạp chí Dược và Mỹ phẩm - Cục QLD;
- Trang TTĐT Cục QLD;
- Lưu: VT, TTr, MP.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Tất Đạt

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 156/QĐ-QLD   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Cục Quản lý dược   Người ký: Nguyễn Tất Đạt
Ngày ban hành: 21/03/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 156/QĐ-QLD

201

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
378520