• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 1576/QĐ-CTN năm 2015 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với công dân đang cư trú tại Cộng hòa Liên bang Đức do Chủ tịch nước ban hành

Tải về Quyết định 1576/QĐ-CTN
Bản Tiếng Việt

CHỦ TỊCH NƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1576/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 03 tháng 08 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 334/TTr-CP ngày 08/7/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với bà Phạm Thanh Phương, sinh ngày 05/5/1997 tại thành phố Hồ Chí Minh; hiện cư trú tại: Landsberger Allee 218, 10367 Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trương Tấn Sang

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1576/QĐ-CTN   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Chủ tịch nước   Người ký: Trương Tấn Sang
Ngày ban hành: 03/08/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 16/08/2015   Số công báo: Từ số 927 đến số 928
Lĩnh vực: Hành chính tư pháp   Tình trạng: Đã biết

Ngày 03/08/2015, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 1576/QĐ-CTN năm 2015 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với công dân đang cư trú tại Cộng hòa Liên bang Đức.

Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với bà Phạm Thanh Phương, sinh ngày 05/5/1997 tại thành phố Hồ Chí Minh; hiện cư trú tại: Landsberger Allee 218, 10367 Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức.

Từ khóa: Quyết định 1576/QĐ-CTN

299

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
287944