Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 16/2005/QĐ-BVHTT về Quy chế mẫu tổ chức và hoạt động của thư viện tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ trưởng Bộ Văn hoá-Thông tin ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 16/2005/QĐ-BVHTT   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Văn hoá-Thông tin   Người ký: Phạm Quang Nghị
Ngày ban hành: 04/05/2005   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 14/05/2005   Số công báo: Số 10
Lĩnh vực Văn hóa , thể thao, du lịch, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 16/2005/QĐ-BVHTT , Quyet dinh 16/2005/QD-BVHTT , Quyết định 16 , Quyết định 16 , Quyet dinh 16 2005 , Quyet dinh 16 2005

454