• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật quy hoạch đô thị


 

Quyết định 16/2015/QĐ-UBND về đặt tên đường, tên phố của thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng tỉnh Hà Nam

Tải về Quyết định 16/2015/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/2015/QĐ-UBND

Hà Nam, ngày 24 tháng 07 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐẶT TÊN ĐƯỜNG, TÊN PHỐ CỦA THỊ TRẤN BA SAO, HUYỆN KIM BẢNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng;

Căn cứ Thông tư số 36/2006/TT-BVHTT ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị quyết số 16/2015/NQ-HĐND ngày 02 tháng 7 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam về việc đặt tên đường, tên phố của thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 40/TTr-SVHTTDL ngày 24 tháng 7 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đặt tên 06 đường và 18 phố của thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng

(có danh mục kèm theo)

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân huyện Kim Bảng chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện:

1. Xác định vị trí các điểm cần đặt và gắn biển tên đường, tên phố.

2. Cắm biển các ngõ và gắn biển số nhà.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Kim Bảng và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy; TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Như điều 3;
- Công báo tỉnh;
- VPUB: LĐVP(3); VX, NC(T);
- Lưu VT, VX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Đông

 

DANH MỤC

CÁC TUYẾN ĐƯỜNG, PHỐ CỦA THỊ TRẤN BA SAO, HUYỆN KIM BẢNG ĐƯỢC ĐẶT TÊN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 16/2015/QĐ-UBND ngày 27/7/2015 của UBND tỉnh Hà Nam)

1. Tên đường (gồm 6 đường):

STT

Tên cũ

Tên mới

Điểm đầu

Điểm cuối

Chiều dài (m)

Chiều rộng (m)

Hiện trạng

Quy hoạch

Hiện trạng

Quy hoạch

1.

QL21A

Điện Biên Phủ

Quốc lộ 21A Km98+100 giáp tỉnh Hòa Bình

QL21A Km106+650 giáp Khả Phong

7900

7900

15-20

24

2.

Đường vương + đê 74

Đề Yêm

QL21A (Km 105+930)

Ngã ba đường tràn cứu hộ

1500

1500

11

18

3.

Đưòng ven Hồ Sen xóm 1

Lê Chân

QL21A giáp cầu Cốc Ngoại

QL21A đầu núi Vó

767

767

13

18

4.

Đường WB2

Đề Thám

QL21A (Km104+535)

Giáp sông Ba Sao

638

638

5

18

5.

Đường ĐH5

Lý Thường Kiệt

QL21A (Km104+085)

Trại giam Nam Hà cũ

3000

3000

10,5

13

6.

Đường ĐH6

Lê Hữu Cầu

QL21A (Km101+850)

Trung tâm GD- LĐ&XH

2500

2500

12

12

2. Tên phố (gồm 18 phố):

STT

Tên cũ

Tên mới

Điểm đầu

Điểm cuối

Chiều dài (m)

Chiều rộng (m)

Hiện trạng

Quy hoạch

Hiện trạng

Quy hoạch

1.

Đường liên thôn

Phạm Huề Chủy

QL21A (Km101+464)

QL21A (Km101+710)

357

357

6

9.5

2.

Đường Cống hồ

Cốc Ngoại

QL21A (Km105+475)

Trại giống cây trồng

597

597

6

13

3.

Đường liên thôn

Nam Cao

Giáp hồ sen

Làng Cốc Ngoại

267

267

3,2

5

4.

Đường xóm Quèn Mọc

Quèn Mọc

Giáp Đền Hạ

Quèn Mọc

286

286

3,8

5

5.

Đường vào bến đá

Phan Đình Giót

QL21A (Km104+335)

Bến đá giáp đồi vàng

300

300

5

13

6.

Đường Quân pháp

Đồi vàng

QL21 (Km104+185)

Giáp đồi vàng

600

600

5

18

7.

Đường Đ1

Chu Văn An

QL21A (Km104+070)

Trường tiểu học Ba Sao

240

240

13

13

8.

Đường D3

Trần Bình Trọng

QL21A (Km104+020)

Giáp đồi xú

310

310

13

13

9.

Đường đồi Xú

Đồi Xú

QL21A (Km103+830)

Giáp đồi xú

354

354

5

24

10.

Đường liên thôn

Nguyễn Khuyến

Đối diện trường mầm non

Đối diện sông Ba Sao

520

520

3,8

13

11.

Đường liên thôn

Lương Khánh Thiện

Đối diện nông trường ươm tơ

Đối diện sông Ba Sao

346

346

5

13

12.

Đường liên thôn

Lương Thế Vinh

Đối diện nông trường ươm tơ

Cách nông trường ươm tơ 150m

191

191

4

5

13.

Đường vào TT bò sữa

Lương Định Của

QL21A (Km103+750)

Giáp trường mầm non Ba Sao

236

236

13

13

14.

Đường ven núi Mác

Nguyễn Phục

QL21A (Km103+370)

Giáp núi Mọc

582

582

5

18

15.

Đường đi đá liền

Nguyễn Du

QL21A (Km102+775)

Giáp dốc Chổng

200

800

5- 13

18

16.

Đường liên thôn

Cốc Nội

Đầu làng Cốc nội

ĐH6 đối diện trạm nước sạch

800

800

5

13

17.

Đường vào trường học

Kim Đồng

Cạnh nhà văn hóa tổ dân phố số 6

Giáp núi Sườn Bống

240

240

5

9.5

18.

Đường đi thung ổi

Đinh Nga

QL21A (Km 98+800)

Giáp núi Thung ổi

600

600

6

13

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 16/2015/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Nam   Người ký: Nguyễn Xuân Đông
Ngày ban hành: 24/07/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Văn hóa , thể thao, du lịch   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 16/2015/QĐ-UBND

186

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
286154