• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Quyết định về Tài chính năm 2018

Quyết định 16/2015/QĐ-UBND về sửa đổi, bổ sung một số khoản thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách do tỉnh Hưng Yên ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 16/2015/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hưng Yên   Người ký: Doãn Thế Cường
Ngày ban hành: 29/09/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết

Ngày 29/9/2015, Căn cứ Nghị định 60/2003/NĐ-CP hướng dẫn Luật Ngân sách nhà nước; Nghị định 203/2013/NĐ-CP quy định phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và một số văn bản khác có liên quan; UBND tỉnh Hưng Yên đã ban hành Quyết định 16/2015/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung khoản thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách tỉnh Hưng Yên. Theo đó:

1. Bổ sung nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường và chi chuyển nguồn ngân sách xã năm trước sang ngân sách xã năm sau của ngân sách xã, phường, thị trấn tại mục III, phần B, Quyết định 24/2010/QĐ-UBND.

2. Sửa đổi, bổ sung phần C, Quyết định 24/2010/QĐ-UBND:

- Sửa đổi Mục 19. Phạt vi phạm giao thông thành: Thu phạt VPHC trong lĩnh vực ATGT đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa.

- Bổ sung tỷ lệ % phân chia nguồn thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản giữa các cấp ngân sách như giấy phép do Trung ương cấp thì NSTW chiếm 70%, NST chiếm 30%.

- Sửa đổi Mục 1. Thuế TNCN:

Mục 1.1- Đối tượng do cấp tỉnh quản lý, sửa thành: Đối tượng do Cục Thuế tỉnh quản lý.Mục 1.2 - Đối tượng do cấp huyện quản lý, sửa thành: Đối tượng do Chi cục Thuế các huyện, thành phố quản lý.

- Sửa đổi Mục 2.3- Doanh nghiệp ngoài quốc doanh.

Về đối tượng do cấp tỉnh quản lý, sửa thành: Đối tượng do Cục Thuế tỉnh quản lý.

Về đối tượng do cấp huyện quản lý, sửa thành: Đối tượng do Chi cục Thuế các huyện, thành phố quản lý.

-  Sửa đổi Mục 3.2 - Doanh nghiệp ngoài quốc doanh

Về đối tượng do cấp tỉnh quản lý, sửa thành: Đối tượng do Cục Thuế tỉnh quản lý.

Về đối tượng do cấp huyện quản lý, sửa thành: Đối tượng do Chi cục Thuế các huyện, thành phố quản lý.

- Sửa đổi, bổ sung Mục 5 - Thu tiền sử dụng đất

Bổ sung Mục 5.1: Đối với các dự án đô thị, dự án BT, BOT, dự án khu dân cư mới có quy mô từ 10 ha trở lên.

Sửa Mục 5.2 thành 5.3

Sủa Mục 5.3 thành 5.4

Sửa Mục 5.4 thành 5.5

Sửa Mục 5.5 thành 5.6

Cụ thể chi tiết nội dung các mục được quy định rõ trong Quyết định này.

-  Sửa đổi tỷ lệ điều tiết các cấp ngân sách khoản thu số 15- Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước không xác định địa giới hành chính thành: Ngân sách tỉnh 90%, ngân sách huyện 0%, ngân sách xã, phường, thị trấn 10%.

Tỷ lệ phần trăm phân chia khoản thu có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2016, ổn định đến hết năm 2016. Riêng Mục 2.2, Khoản 2, Điều 1 có hiệu lực từ ngày 01/01/2015 ổn định đến hết năm 2016.

Các nội dung khác tại Quyết định của UBND tỉnh: 24/2010/QĐ-UBND; 15/2012/QĐ-UBND và 08/2015/QĐ-UBND giữ nguyên và được thực hiện trong năm 2016.

Từ khóa: Quyết định 16/2015/QĐ-UBND

356

Thành viên
Đăng nhập bằng Google