• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 1611/QĐ-CTN năm 2015 về cho thôi quốc tịch Việt Nam công dân đang cư trú tại Nhật Bản do Chủ tịch nước ban hành

Tải về Quyết định 1611/QĐ-CTN
Bản Tiếng Việt

CHỦ TỊCH NƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1611/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 06 tháng 08 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 343/TTr-CP ngày 14/7/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 02 công dân hiện đang cư trú tại Nhật Bản (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trương Tấn Sang

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI NHẬT BẢN ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 1611/QĐ-CTN ngày 06 tháng 8 năm 2015 của Chủ tịch nước)

1.

Trần Thị Mãnh Khương, sinh ngày 15/12/1985 tại Trà Vinh

Hiện cư trú tại: Osaka-fu, Fujidera-shi, Koyama 7-1221-110, Nhật Bản

Giới tính: Nữ

2.

Phạm Lan Anh, sinh ngày 15/4/1972 tại Hà Nội

Hiện cư trú tại: Osaka-fu, Osaka-shi, Kita-ku, Higashi Tenma 2-4-5-603, Nhật Bản.

Giới tính: Nữ

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1611/QĐ-CTN   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Chủ tịch nước   Người ký: Trương Tấn Sang
Ngày ban hành: 06/08/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 18/08/2015   Số công báo: Từ số 931 đến số 932
Lĩnh vực: Hành chính tư pháp   Tình trạng: Đã biết

Ngày 06/08/2015, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 1611/QĐ-CTN năm 2015 về cho thôi quốc tịch Việt Nam công dân đang cư trú tại Nhật Bản.

Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 02 công dân hiện đang cư trú tại Nhật Bản (có danh sách kèm theo).

Từ khóa: Quyết định 1611/QĐ-CTN

404

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
287949