• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 1615/QĐ-CTN năm 2015 về cho nhập quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

Tải về Quyết định 1615/QĐ-CTN
Bản Tiếng Việt

CHỦ TỊCH NƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1615/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 06 tháng 08 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO NHẬP QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 329/TTr-CP ngày 08/7/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với:

Shyrokorad Julya Khievna, giới tính: nữ; sinh ngày 12/02/1997 tại Ukraine

Có tên gọi Việt Nam là: Cao Mỹ Duyên

Hiện cư trú tại: số 26 phố Hàng Chiếu, phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trương Tấn Sang

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1615/QĐ-CTN   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Chủ tịch nước   Người ký: Trương Tấn Sang
Ngày ban hành: 06/08/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 20/08/2015   Số công báo: Từ số 937 đến số 938
Lĩnh vực: Hành chính tư pháp   Tình trạng: Đã biết

Ngày 06/08/2015, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 1615/QĐ-CTN năm 2015 về cho nhập quốc tịch Việt Nam.

Cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với:

Shyrokorad Julya Khievna, giới tính: nữ; sinh ngày 12/02/1997 tại Ukraine

Có tên gọi Việt Nam là: Cao Mỹ Duyên

Hiện cư trú tại: số 26 phố Hàng Chiếu, phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

Từ khóa: Quyết định 1615/QĐ-CTN

229

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
287955