• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 1620/QĐ-TTg năm 2006 về việc Thành lập Ban biên tập Báo cáo tổng kết công tác đàm phán gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tải về Quyết định 1620/QĐ-TTg
Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1620/QĐ-TTg   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 13/12/2006   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết

Ngày 13/12/2006, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1620/QĐ-TTg năm 2006 về việc Thành lập Ban biên tập Báo cáo tổng kết công tác đàm phán gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới.

Ban biên tập có nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

1. Hệ thống hoá tiến trình đàm phán, biên tập báo cáo và kỷ yếu đàm phán gia nhập WTO, rút ra những vấn đề lý luận và thực tiễn trong đàm phán thương mại quốc tế nói chung và gia nhập WTO nói riêng, những bài học kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo điều hành, chuẩn bị và tiến hành các cuộc đàm phán; kiến nghị phương án quản lý nhà nước về công tác đàm phán kinh tế và thương mại quốc tế.

2. Biên tập các tài liệu tham khảo và nghiên cứu về đàm phán kinh tế và thương mại quốc tế.

3. Được sự đồng ý của các cấp có thẩm quyền, Ban biên tập sử dụng các tài liệu liên quan đến công tác chuẩn bị, chỉ đạo điều hành của Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và của các Bộ, cơ quan liên quan, Đoàn đàm phán Chính phủ về kinh tế và thương mại quốc tế; đồng thời sử dụng các tư liệu của nước ngoài liên quan đến quá trình đàm phán.

Từ khóa: Quyết định 1620/QĐ-TTg
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
15977