• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 1696/QĐ-CTN năm 2013 về cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

Tải về Quyết định 1696/QĐ-CTN
Bản Tiếng Việt

CHỦ TỊCH NƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1696/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 13 tháng 9 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10;

Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 295/TTr-CP ngày 16/8/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 03 công dân hiện đang cư trú tại Nhật Bản (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trương Tấn Sang

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI NHẬT BẢN ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 1696/QĐ-CTN ngày 13 tháng 9 năm 2013 của Chủ tịch nước)

1. Hàn Ngọc Thành, sinh ngày 29/4/1981 tại Bến Tre

Hiện trú tại: Osaka-fu, Hirakata-shi, Sakuraokacho 5 Ban 3-305, 573-0018

Giới tính: Nam

2. Hàn Uyên Phương, sinh ngày 14/7/2011 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Osaka-fu, Hirakata-shi, Sakuraokacho 5 Ban 3-305, 573-0018

Giới tính: Nữ

3. Hồ Viết Ân, sinh ngày 23/11/1976 tại Khánh Hòa

Hiện trú tại: 402-17-6 Ban, 3 Chome, Hondori, Kureshi, Horoshimaken.

Giới tính: Nam

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1696/QĐ-CTN   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Chủ tịch nước   Người ký: Trương Tấn Sang
Ngày ban hành: 13/09/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 26/09/2013   Số công báo: Từ số 587 đến số 588
Lĩnh vực: Hành chính tư pháp   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1696/QĐ-CTN

141

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
209450