• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật thủy sản


 

Quyết định 17/2003/QĐ-BTS quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Tin học do Bộ trưởng Bộ Thủy sản ban hành

Tải về Quyết định 17/2003/QĐ-BTS
Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 17/2003/QĐ-BTS   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Thuỷ sản   Người ký: Tạ Quang Ngọc
Ngày ban hành: 05/08/2003   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 01/09/2003   Số công báo: Số 140
Lĩnh vực: Bưu chính, viễn thông, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 17/2003/QĐ-BTS

165

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
6459