• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 1713/QĐ-TTg năm 2014 phê duyệt và ký Bản Ghi nhớ Hợp tác ASEAN về Xúc tiến thương mại nông lâm sản do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tải về Quyết định 1713/QĐ-TTg
Bản Tiếng Việt

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1713/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 24 tháng 09 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT VÀ KÝ BẢN GHI NHỚ HỢP TÁC ASEAN VỀ XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI NÔNG LÂM SẢN

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị quyết số 67/NQ-CP ngày 08 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về việc phân công cho Thủ tướng Chính phủ thay mặt Chính phủ thực hiện một số công việc về điều ước quốc tế;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại công văn số 7468/TTr-BNN-HTQT ngày 16 tháng 9 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đồng ý nội dung dự thảo Bản Ghi nhớ Hợp tác ASEAN về Xúc tiến thương mại nông lâm sản.

Điều 2. Đồng ý Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ký Bản ghi nhớ trên tại Hội nghị Bộ trưởng Nông nghiệp các nước ASEAN tổ chức tại Myanmar từ ngày 20 đến ngày 26 tháng 9 năm 2014.

Điều 3. Bộ Ngoại giao thực hiện các thủ tục đối ngoại theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- TTgCP, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ: NNPTNT, NG, Tư pháp, Tài chính, Công Thương;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP; các Vụ: TH, PL, KTN; TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1713/QĐ-TTg   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 24/09/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Ngoại giao, điều ước quốc tế, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1713/QĐ-TTg

102

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
250402