• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 1716/QĐ-CTN năm 2013 về cho nhập quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

Tải về Quyết định 1716/QĐ-CTN
Bản Tiếng Việt

CHỦ TỊCH NƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1716/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 16 tháng 9 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO NHẬP QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10;

Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 290/TTr-CP ngày 16/8/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với 02 cá nhân hiện đang cư trú tại tỉnh Bình Dương (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các cá nhân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trương Tấn Sang

 

DANH SÁCH

NGƯỜI KHÔNG QUỐC TỊCH HIỆN ĐANG CƯ TRÚ TẠI TỈNH BÌNH DƯƠNG ĐƯỢC NHẬP QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 1716/QĐ-CTN ngày 16 tháng 9 năm 2013 của Chủ tịch nước)

1. Muông, sinh năm 1969 tại Campuchia

Tên gọi Việt Nam: Nguyễn Ngọc Kim Hiền

Hiện trú tại: 24/18B, khu B, khu phố Tân Phước, phường Tân Bình, thị xã Dĩ An

Giới tính: Nữ

2. Ngô Thị Chính, sinh ngày 15/5/1972 tại Hà Tây (nay là Hà Nội)

Tên gọi Việt Nam: Ngô Thị Chính

Hiện trú tại: tổ 3, khu phố 7, thị trấn Phước Vĩnh, huyện Phú Giáo.

Giới tính: Nữ

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1716/QĐ-CTN   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Chủ tịch nước   Người ký: Trương Tấn Sang
Ngày ban hành: 16/09/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 30/09/2013   Số công báo: Từ số 627 đến số 628
Lĩnh vực: Hành chính tư pháp   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1716/QĐ-CTN

132

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
210206