• Lữu trữ
 • Thông báo
 • Ghi chú
 • Facebook
 • Google
  • 12
Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 172/QĐ-TTg về phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước của các cơ quan hành chính nhà nước và biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước năm 2018 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 172/QĐ-TTg   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 02/02/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 19/02/2018   Số công báo: Từ số 385 đến số 386
Lĩnh vực: Tài chính, Cán bộ, công chức, viên chức, Tổ chức chính trị - xã hội   Tình trạng: Đã biết

Ngày 02/02/2018, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định 172/QĐ-TTg phê duyệt số lượng biên chế công chức năm 2018. Theo đó:

 

Tổng biên chế công chức năm 2018 là 265.106 biên chế (không bao gồm biên chế của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng; biên chế công chức trong đơn vị sự nghiệp công lập và cán bộ, công chức cấp xã). Cụ thể:

 • Biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước: 263.621 biên chế. Trong đó:
  • Các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập: 107.392 biên chế;
  • Các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc cơ quan của HĐND, UBND cấp tỉnh, huyện: 155.161 biên chế;
  • Các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài: 1.068 biên chế.
 • Biên chế công chức dự phòng: 799 biên chế;

 • Tổng biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước: 686 biên chế.

Chi tiết số lượng biên chế theo các Bộ, ngành và theo tỉnh, thành phố xem tại Phụ lục đính kèm Quyết định 172/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày ký ban hành. 

Từ khóa: Quyết định 172/QĐ-TTg

416