• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 1764/QĐ-UBND năm 2015 về thành lập Cụm công nghiệp Phú Gia, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ

Tải về Quyết định 1764/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1764/QĐ-UBND

Phú Thọ, ngày 05 tháng 08 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V THÀNH LẬP CỤM CÔNG NGHIỆP PHÚ GIA, HUYỆN PHÙ NINH, TỈNH PHÚ THỌ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ngày 19/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 31/2012/TTLT-BCT-BKHĐT ngày 10/10/2012 của Liên Bộ Công Thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn xử lý cụm công nghiệp hình thành trước khi Quy chế quản lý cụm công nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ngày 19/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực;

Căn cứ Thông tư số 39/2009/TT-BCT ngày 28/12/2009 của Bộ Công Thương quy định thực hiện một số nội dung của Quy chế quản lý cụm công nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ngày 19/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 2484/2007/QĐ-UBND ngày 01/10/2007 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển các khu, cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2006 - 2010 và định hướng đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 4124/QĐ-UBND ngày 31/12/2008 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể phát triển các khu, cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2006 - 2010, định hướng đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 3485/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2015 huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ;

Xét đề nghị của UBND huyện Phù Ninh tại Tờ trình số 307/TTr-UBND ngày 16/4/2015 và đề nghị của Sở Công Thương tại Tờ trình số 37/TTr-SCT ngày 08/5/2015,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Cụm công nghiệp Phú Gia, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ, với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Tên cụm công nghiệp: Cụm công nghiệp Phú Gia.

2. Địa điểm: Thuộc địa bàn 3 xã; Phú Lộc, Gia Thanh và Phú Nham, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

- Danh giới cụm công nghiệp: Phía Đông Bắc tiếp giáp với khu xóm Gò, đồi Trại Mạn, xã Phú Nham; phía Đông Nam tiếp giáp với đồi Cây Mít, xã Phú Nham; phía Tây Nam giáp đường huyện lộ P4 và phía Tây Bắc giáp tuyến huyện lộ P2.

3. Quy mô diện tích: 40 ha.

4. Ngành nghề thu hút đầu tư: Chế biến khoáng sản; sản xuất vật liệu xây dựng; chế biến nông lâm, sản; hàng tiêu dùng, dệt may; chế biến thức ăn gia xúc; thủ công mỹ nghệ.

Điều 2. Giao UBND huyện Phù Ninh tổ chức triển khai quản lý đầu tư xây dựng và phát triển cụm công nghiệp Phú Gia đảm bảo có hiệu quả, phù hợp với quy hoạch phát triển cụm công nghiệp của tỉnh, tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước về đầu tư xây dựng, bảo vệ môi trường.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành; Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: Sở Công Thương, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Khoa học và Công nghệ; Chủ tịch UBND huyện Phù Ninh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Chu Ngọc Anh

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1764/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Phú Thọ   Người ký: Chu Ngọc Anh
Ngày ban hành: 05/08/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1764/QĐ-UBND

528

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
287663