• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Dự trữ quốc gia


Văn bản pháp luật về Luật ngân sách nhà nước

 

Quyết định 177/QĐ-TTg về xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho địa phương dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, giáp hạt năm 2018 và bị thiệt hại do dịch bệnh hại lúa do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tải về Quyết định 177/QĐ-TTg
Bản Tiếng Việt

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 177/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC XUẤT CẤP GẠO TỪ NGUỒN DỰ TRỮ QUỐC GIA CHO CÁC ĐỊA PHƯƠNG DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN MẬU TUẤT 2018, GIÁP HẠT NĂM 2018 VÀ BỊ THIỆT HẠI DO DỊCH BỆNH HẠI LÚA

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Dự trữ quốc gia ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Xét đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại các văn bản: số 431/LĐTBXH -BTXH ngày 26 tháng 01 năm 2018, số 471/LĐTBXH-BTXH ngày 30 tháng 01 năm 2018, ý kiến của Bộ Tài chính tại các văn bản: số 723/BTC-NSNN ngày 18 tháng 01 năm 2018, số 906/BTC-NSNN ngày 23 tháng 01 năm 2018, số 901/BTC-NSNN ngày 23 tháng 01 năm 2018, số 1097/BTC-NSNN ngày 26 tháng 01 năm 2018, số 1381/BTC-NSNN ngày 02 tháng 02 năm 2018;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Bộ Tài chính:

1. Xuất cấp (không thu tiền) 5.504,283 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho các địa phương đhỗ trợ cứu đói cho nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, cụ thể:

- Tỉnh Quảng Ngãi: 2.041,710 tấn gạo.

- Tỉnh Quảng Bình: 1.334,043 tấn gạo.

- Tỉnh Bình Định: 910,005 tấn gạo.

- Tỉnh Đắk Nông: 409,410 tấn gạo.

- Tỉnh Đắk Lắk: 455,700 tấn gạo.

- Tỉnh Sóc Trăng: 54,960 tấn gạo.

- Tỉnh Kon Tum: 298,455 tấn gạo.

2. Xuất cấp (không thu tiền) 4.432,260 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho các địa phương để hỗ trợ cứu đói cho nhân dân trong thời gian giáp hạt năm 2018, cụ thể:

- Tỉnh Cao Bằng: 998,730 tấn gạo.

- Tỉnh Lai Châu: 740,190 tấn gạo.

- Tỉnh Lạng Sơn: 345,225 tấn gạo.

- Tỉnh Quảng Ngãi: 25,845 tấn gạo.

- Tỉnh Bình Định: 1.215,660 tấn gạo.

- Tỉnh Đắk Nông: 413,925 tấn gạo.

- Tỉnh Đắk Lắk: 544,305 tấn gạo.

- Tỉnh Sóc Trăng: 148,380 tấn gạo.

3. Xuất cấp (không thu tiền) 74,475 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Bắc Kạn để hỗ trợ gạo cứu đói cho nhân dân bị thiệt hại do bệnh lùn sọc đen hại lúa.

4. Ủy ban nhân dân các tnh: Cao Bằng, Lai Châu, Lạng Sơn, Quảng Ngãi, Quảng Bình, Bình Định, Đắk Nông, Đắk Lắk, Sóc Trăng, Kon Tum, Bắc Kạn tiếp nhận và sử dụng số gạo được cấp bảo đảm hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng theo quy định. Trường hợp sau khi thực hiện vẫn còn khó khăn, các Tỉnh báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, tiếp tục hỗ trợ theo quy định.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ trưởng: Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TTg CP, PTTg Vương Đ
ình Huệ;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ
Hiệp, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT các Vụ: NN, QHĐP, TH, TKBT;
- Lưu: VT, KTTH(3).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 177/QĐ-TTg   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 06/02/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 177/QĐ-TTg

417

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
374506