• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật các tổ chức tín dụng


 

Quyết định 18/2000/QĐ-BNN-CS bổ sung Quy định theo Quyết định 13/1998/BNN-QĐ-CS về tín dụng và tiết kiệm áp dụng cho nhóm tín dụng- tiết kiệm loại 2, chương trình phát triển nông thôn miền núi Việt Nam- Thụy Điển do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành

Tải về Quyết định 18/2000/QĐ-BNN-CS
Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 18/2000/QĐ-BNN-CS   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn   Người ký: Nguyễn Văn Đẳng
Ngày ban hành: 03/03/2000   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Ngân hàng, tiền tệ   Tình trạng: Đã biết

Ngày 03/03/2000, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành Quyết định 18/2000/QĐ-BNN-CS bổ sung Quy định theo Quyết định 13/1998/BNN-QĐ-CS về tín dụng và tiết kiệm áp dụng cho nhóm tín dụng- tiết kiệm loại 2, chương trình phát triển nông thôn miền núi Việt Nam - Thụy Điển.

Điều kiện công nhận Nhóm loại 2

1/ Nhóm loại 2 nói trong Quy định này phải đảm bảo các tiêu chuẩn về xếp loại Nhóm TD&TK theo quy định tại Quyết định số 13/1999/BNN-QĐ/CS.

2/ Hồ sơ Nhóm đề nghị công nhận là Nhóm loại 2 gồm:

a/ Đơn nhóm xin công nhận và chuyển đổi cơ chế hoạt động của Nhóm loại 2.

b/ Biên bản họp nhóm có xác nhận của UBND xã về việc nhóm đề nghị công nhận và chuyển đổi cơ chế hoạt động của Nhóm loại 2.

c/ Quy ước Nhóm sửa đổi phù hợp với nội dung về tổ chức và hoạt động của Nhóm TD-TK loại 2 có xác nhận của UBND xã; (Mẫu số 01/TD-N2 )

d/ Danh sách thành viên và Ban quản lý nhóm có xác nhận của UBND xã;

e/ Các chứng chỉ công nhận Trưởng nhóm; Kế toán và Thủ quỹ nhóm đã qua các lớp tập huấn của Chương trình về quản lý nhóm loại 2.

f/ Biên bản đánh giá hoạt động tín dụng- tiết kiệm của Nhóm của Ban quản lý dự án huyện có xác nhận của cán bộ tín dụng dự án tỉnh (Mẫu số 02/TD-N2);

3/ Nhóm gửi các tài liệu trên qua Trưởng Ban quản lý dự án huyện để xem xét sau đó Trưởng Ban quản lý dự án huyện trình Giám đốc dự án tỉnh.

Giám đốc dự án tỉnh căn cứ vào đề nghị của Trưởng Ban quản lý dự án huyện và các tài liệu kèm theo nếu thấy đủ tiêu chuẩn như quy định của Chương trình sẽ ra quyết định công nhận Nhóm đạt tiêu chuẩn nhóm loại 2 của Chương trình.

4/ Nhóm được hưởng các ưu đãi và hoạt động theo cơ chế nhóm loại 2 của Chương trình kể từ ngày được công nhận.

Từ khóa: Quyết định 18/2000/QĐ-BNN-CS

229

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
8665