• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giáo dục


Văn bản pháp luật về Luật Phổ biến giáo dục pháp luật

 

Quyết định 18/2004/QĐ-BNN ban hành "Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn giai đoạn 2004-2007" do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Tải về Quyết định 18/2004/QĐ-BNN
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 18/2004/QĐ-BNN   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn   Người ký: Cao Đức Phát
Ngày ban hành: 08/07/2004   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 01/08/2004   Số công báo: Số 1
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết

Ngày 08/07/2004, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 18/2004/QĐ-BNN ban hành "Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn giai đoạn 2004-2007".

Đối tượng:

- Cán bộ, công chức, viên chức đang làm việc trong các cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan sự nghiệp về nông nghiệp và phát triển nông thôn ở Trung ương và địa phương.

- Các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.

- Sinh viên, học sinh trong các trường đại học, cao đẳng, trung học và dạy nghề thuộc ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Từ khóa: Quyết định 18/2004/QĐ-BNN

165

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
5620