• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


 

Quyết định 180/QĐ-BXD năm 2014 thu hồi và hủy bỏ hiệu lực Quyết định công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng (LAS-XD) do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Tải về Quyết định 180/QĐ-BXD
Bản Tiếng Việt

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 180/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THU HỒI VÀ HỦY BỎ HIỆU LỰC QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN PHÒNG THÍ NGHIỆM CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG (LAS-XD)

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày 25/6/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Điều 25 Quy chế công nhận và quản lý hoạt động phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng, được ban hành kèm theo Quyết định số 11/2008/QĐ-BXD ngày 01/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 1468/QĐ-BXD ngày 17/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ủy quyền cho Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường ký Quyết định công nhận năng lực thực hiện các phép thử của phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng;

Căn cứ vào các Công văn thông báo ngừng hoạt động của cơ sở quản lý phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng (danh sách kèm theo);

Căn cứ vào kết quả kiểm tra hoạt động một số phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng trên địa bàn Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh theo công văn số 193/BXD-KHCN ngày 3/7/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thu hồi và hủy bỏ hiệu lực các Quyết định công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng của các phòng thí nghiệm vi phạm Điều 25 Quy chế công nhận và quản lý hoạt động phòng thí nghiệm, theo quy định (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Thủ trưởng cơ sở quản lý phòng thí nghiệm nêu tại Điều 1 và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 1;
- Các Sở Xây dựng tại địa phương có các phòng thí nghiệm (theo danh sách);
- Lưu: VT, Vụ KHCN&MT.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KHCN&MT
Nguyễn Trung Hòa

 

DANH SÁCH

CÁC PHÒNG THÍ NGHIỆM (LAS-XD) THU HỒI, HỦY BỎ HIỆU LỰC QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN
Kèm theo Quyết định số: 180/QĐ-BXD ngày 15 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng

Mã số (LAS-XD)

Tên phòng thí nghiệm, Cơ sở quản lý phòng thí nghiệm

Địa chỉ phòng thí nghiệm (theo Quyết định công nhận)

Thu hi, hủy bỏ Quyết định số:

Căn cứ thu hồi, hủy bỏ Quyết định công nhận

117

Phòng thí nghiệm địa kỹ thuật, thuộc Công ty Cổ phần Khảo sát thiết kế Tuyên Quang

Đường 17/8, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang

338/QĐ-BXD ngày 09/8/2011

Công văn xin dừng hoạt động s: 19/KS-TK ngày 21/2/2014 của Công ty Cổ phần Khảo sát thiết kế Tuyên Quang

146

Phòng thí nghiệm vật liệu xây dựng, thuộc Cty cổ phần đầu tư xây dựng và Bê tông Vĩnh Tuy

S 124 phVĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

239/QĐ-BXD ngày 09/6/2010

Công văn xin dừng hoạt động s: 16/CV-VT ngày 23/7/2013 của Cty cổ phần đầu tư xây dựng và Bê tông Vĩnh Tuy

888

Phòng thí nghiệm Vật liệu xây dựng, thuộc Công ty CP đầu tư xây dựng và thương mại Cát Tường

Số 49, ngõ 116 Nguyễn Xiển, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội

172/QĐ-BXD ngày 28/4/2010

Công văn xin dừng hoạt động s: 212/2013 ngày 11/10/2013 của Công ty CP đầu tư xây dựng và thương mại Cát Tường

1029

Trung tâm thí nghiệm và kiểm định chất lượng công trình, thuộc Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng Tây Hồ

Tập th công ty cu 6, Hải Bi, Đông Anh, Hà Nội

547/QĐ-BXD ngày 25/11/2010

Công văn xin dừng hoạt động s: 68/CVTH-2013 ngày 04/12/2013 của Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng Tây Hồ

1033

Phòng thí nghiệm địa kỹ thuật xây dựng, thuộc Công ty TNHH xây dựng và địa chất Kiên Thực

S9-11 Ba Tơ, phường 7, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh

599/QĐ-BXD ngày 13/12/2010

Công văn xin dừng hoạt động s: 03/2014/TB ngày 28/2/2014 của Công ty TNHH xây dựng và địa chất Kiên Thc

1122

Phòng thí nghiệm vật liệu xây dựng và kiểm định chất lượng công trình VIETLAB, thuộc Công ty TNHH Một thành viên Tư vấn kiểm định Thắng Lợi

81A Phạm Ngũ Lão, phường Thới Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

501/QĐ-BXD ngày 7/11/2011

Quyết định chấm dứt hoạt động phòng thí nghiệm s01-2014-QĐ ngày 28/2/2014 của Công ty TNHH xây dựng và địa chất Kiên Thực

188

Phòng thí nghiệm Cơ học đất, thuộc Xí nghiệp khảo sát, kiểm định xây dựng, Cty Tư vấn xây dựng Việt Nam

243A, Đê La Thành, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

109/QĐ-BXD ngày 16/3/2009

Không còn hoạt động tại địa điểm đăng ký công nhận

330

Phòng thí nghiệm địa kỹ thuật và vật liệu xây dựng, thuộc Công ty TNHH Địa kỹ thuật và Môi trường

S41-A5 Tập thViện Địa kỹ thuật-Ngõ 106- Đ. Hoàng Quốc Vit- Hà Ni

68/QĐ-BXD ngày 11/2/2010

Không còn hoạt động tại địa điểm đăng ký công nhận

428

Trung tâm tư vấn và kiểm định xây dựng -Constrexim, thuộc Cty cổ phần đầu tư và xây lắp - Constrexim

S302 Lê Trọng Tn, Thanh Xuân, Hà Nội

135/QĐ-BXD ngày 01/4/2009

Không còn hoạt động tại địa điểm đăng ký công nhận

461

Phòng thí nghiệm vật liệu và kiểm định công trình xây dựng, thuộc Công ty cổ phần An Sinh

Số 192/3 nhà số 4, Phố Hạ Đình-Phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội

430/QĐ-BXD ngày 30/9/2009

Không còn hoạt động tại địa điểm đăng ký công nhận

521

Trung tâm phân tích thí nghiệm địa kỹ thuật và môi trường, thuộc Viện Địa kỹ thuật-Liên Hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam

S 169 Nguyn Ngọc Vũ-Cu Giấy-Hà Nội

181/QĐ-BXD ngày 10/5/2010

Không còn hoạt động tại địa điểm đăng ký công nhận

599

Phòng thí nghiệm và kiểm định chất lượng công trình, thuộc Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Suối Hoa

Lô 65 - Khu phát trin đô thị 4B - phường Phú La - Hà Đông -Hà Ni

517/QĐ-BXD ngày 15/11/2010

Không còn hoạt động tại địa điểm đăng ký công nhận

945

Trung tâm thí nghiệm vật liệu và kiểm định chất lượng công trình xây dựng, thuộc Công ty cổ phần tư vấn xây dựng và phát triển công trình hạ tầng Hà Nội

số 259 Phạm Văn Đồng, huyện Từ Liêm - Hà Nội

258/QĐ-BXD ngày 21/6/2010

Không còn hoạt động tại địa điểm đăng ký công nhận

1118

Phòng thí nghiệm vật liệu kiểm định chất lượng công trình xây dựng, thuộc Cty TNHH HACONSIN Tư vấn và kiểm định xây dựng

Khu 1, xã Tân Phương, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ

239/QĐ-BXD ngày 30/5/2011

Không còn hoạt động tại địa điểm đăng ký công nhận

46

Phòng thí nghiệm xây dựng, thuộc Công ty Cổ phần xây dựng Quốc tế Hoàng Gia

SSE44, đường S7, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh

1307/QĐ-BXD ngày 29/10/2008 và 91/QĐ-BXD ngày 05/3/2009

Không còn hoạt động tại địa điểm đăng ký công nhận

236

Phòng thí nghiệm, thuộc Công ty TNHH kỹ thuật nền móng và xây dựng Hồng Đức

S 55 Nguyễn Hồng Đào, phường 14, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh

123/QĐ-BXD ngày 29/3/2010

Không còn hoạt động tại địa điểm đăng ký công nhận

240

Phòng thí nghiệm kiểm định chất lượng xây dựng - giao thông, thuộc Công ty cổ phần tư vấn kiến trúc xây dựng công trình giao thông SG

S 254 Bình Lợi, Phường 13 quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh

181/QĐ-BXD ngày 27/4/2011

Không còn hoạt động tại địa điểm đăng ký công nhận

324

Phòng thí nghiệm nền móng công trình và vật liệu xây dựng, thuộc Công ty cổ phần Đầu tư Tư vấn xây dựng giao thông phía Nam

Số 439A Phan Văn Trị, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh

824/QĐ-BGTVT ngày 30/3/2010

Không còn hoạt động tại địa điểm đăng ký công nhận

457

Phòng thí nghiệm Địa chất nền móng, thuộc Công ty TNHH tư vấn - xây dựng Hưng Nghiệp

Số 860/60-Z3-Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 26, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh

359/QĐ-BXD ngày 17/8/2009

Không còn hoạt động tại địa điểm đăng ký công nhận

467

Phòng thí nghiệm xây dựng, thuộc Công ty cổ phần tư vấn và kiểm định xây dựng Sao Mộc

Số 11- Đường S4-Phường Tây Thnh - Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh.

174/QĐ-BXD ngày 14/5/2012

Không còn hoạt động tại địa điểm đăng ký công nhận

494

Trung tâm thí nghiệm vật liệu và kiểm định chất lượng công trình, thuộc Công ty Cổ phần xây dựng Vit Thành

Số 115/7P Đường Nguyn Kiệm, Phường 3, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh

564/QĐ-BXD ngày 31/12/2009

Không còn hoạt động tại địa điểm đăng ký công nhận

513

Phòng thí nghiệm xây dựng tổng hợp, thuộc Cty TNHH Thương mại xây dựng và kiểm định Hoàng Chương

Số 46 Đường Đt Thánh, phường 6, quận Tân Bình-Tp. Hồ Chí Minh

289/QĐ-BXD ngày 5/7/2010

Không còn hoạt động tại địa điểm đăng ký công nhn

555

Phòng thí nghiệm vật liệu xây dựng và kiểm định công trình, thuộc Công ty TNHH xây dựng kiểm định Bách Khoa

Số 44A Lê Quc Trinh, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh

403/QĐ-BXD ngày 11/9/2010

Không còn hoạt động tại địa điểm đăng ký công nhận

813

Phòng thí nghiệm, thuộc Cty cổ phần tư vấn và phát triển công nghệ ADCOM Miền Nam

Số 402 Nguyn Kiệm, Phường 3, quận Phú Nhuận- Tp. Hồ Chí Minh

318/QĐ-BXD ngày 22/7/2009

Không còn hoạt động tại địa điểm đăng ký công nhận

870

PTN kiểm định chất lượng công trình E.I.C, thuộc Công ty cổ phần giám đnh năng lưng Vit Nam (EIC)

Số 180/77/18 Nguyn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh, TP. H Chí Minh

533/QĐ-BXD ngày 11/12/2009

Không còn hoạt động tại địa điểm đăng ký công nhận

914

Phòng thí nghiệm kiểm định, thuộc Công ty TNHH đu tư xây dựng Trương Vũ

Số 686/17/36 Cách Mạng Tháng Tám, phường 5, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

165/QĐ-BXD ngày 26/4/2010

Không còn hoạt động tại địa điểm đăng ký công nhận

1043

Phòng thí nghiệm và kiểm định xây dựng, thuộc Công ty TNHH tư vấn xây dựng và đầu tư Nguyễn Minh

Số 323/B17, Đào Duy Anh, Phường 9, quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh

621/QĐ-BXD ngày 24/12/2010

Không còn hoạt động tại địa điểm đăng ký công nhận

1220

Trung tâm thí nghiệm và kiểm định chất lượng công trình, thuộc Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Trí Đức

Số 12, Nguyễn Duy, Phường 3, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

224/QĐ-BXD ngày 11/6/2012

Không còn hoạt động tại địa điểm đăng ký công nhận

 

Điều 25. Đình chỉ, hủy bỏ hiệu lực của quyết định công nhận

1. Đình chỉ tạm thời hiệu lực Quyết định công nhận khi phòng thí nghiệm có một trong những hành vi sau đây:

- Không thông báo cho cơ quan đánh giá công nhận khi có sự thay đổi nhân sự của phòng thí nghiệm (trưởng phòng, nhân viên thí nghiệm có chứng chỉ thí nghiệm viên đã đăng ký), thay đổi địa điểm phòng thí nghiệm đã đăng ký.

- Không thực hiện thông báo theo yêu cầu tại Điều 22 và 23.

- Không duy trì thường xuyên hệ thống đảm bảo chất lượng phòng thí nghiệm, bao gồm: quy trình khảo sát, lấy mẫu, thí nghiệm; hệ thống các tiêu chuẩn và tài liệu kỹ thuật phục vụ thí nghiệm (bản in); chứng chỉ kiểm định/hiệu chuẩn thiết bị; lưu giữ mẫu thử; các sổ sách ghi chép trong quá trình nhận mẫu, thí nghiệm và kết quả thí nghiệm.

- Cung cấp phiếu kết quả thí nghiệm: không đúng hoặc không đầy đủ nội dung được yêu cầu tại Điều 17; trưởng phòng hoặc nhân viên thí nghiệm không có tên trong danh sách đã đăng ký thực hiện thí nghiệm và ký tên vào phiếu kết quả thí nghiệm; thí nghiệm viên thực hiện các phép thử không có trong danh mục được công nhận hoặc không có chứng chỉ đào tạo về các thí nghiệm đó.

- Không thực hiện các yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước trong việc thanh tra, kiểm tra hoạt động phòng thí nghiệm.

- Không gửi báo cáo tình hình hoạt động trong năm của phòng thí nghiệm cho cơ quan đánh giá công nhận theo quy định tại Điều 26 của quy chế này.

2. Thu hồi và hủy bỏ hiệu lực quyết định công nhận phòng thí nghiệm theo một trong các trường hợp sau đây:

- Cơ sở quản lý phòng thí nghiệm thông báo chấm dứt hoạt động của phòng thí nghiệm.

- Phòng thí nghiệm được công nhận không thể khắc phục các sai sót đã nêu sau khi bị đình chỉ tạm thời việc công nhận.

- Phòng thí nghiệm có các hoạt động được nêu ở khoản 3, Điều 25.

3. Chuyển hồ sơ sang các cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo pháp luật khi phòng thí nghiệm có các hoạt động sau đây:

- Cung cấp khống các số liệu kết quả thí nghiệm khi không tiến hành thí nghiệm.

- Cung cấp số liệu sai lệch so với kết quả thí nghiệm, gây hậu quả nghiêm trọng về chất lượng công trình xây dựng.

4. Cơ quan kiểm tra, thanh tra sẽ lập hồ sơ, kiến nghị các biện pháp xử lý cần thiết (tạm đình chỉ; thu hồi và hủy bỏ hiệu lực của quyết định công nhận; chuyển hồ sơ sang các cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật) khi có các chứng cứ về những vi phạm trong hoạt động của phòng thí nghiệm.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 180/QĐ-BXD   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Nguyễn Trung Hòa
Ngày ban hành: 15/04/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị, Khoa học, công nghệ   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 180/QĐ-BXD

121

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
226447