• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Phòng cháy chữa cháy


Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014

Văn bản pháp luật về Luật lâm nghiệp

Văn bản pháp luật về Luật phòng cháy và chữa cháy

 

Quyết định 1831/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình Văn phòng thường trực Ban chỉ huy phòng cháy chữa cháy rừng thuộc Dự án Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2015-2020

Tải về Quyết định 1831/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
QUẢNG NGÃI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1831/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 07 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG VÀ DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VĂN PHÒNG THƯỜNG TRỰC BAN CHỈ HUY PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY RỪNG TỈNH THUỘC DỰ ÁN NÂNG CAO NĂNG LỰC PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY RỪNG TỈNH QUẢNG NGÃI, GIAI ĐOẠN 2015-2020

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TNH QUẢNG NGÃI

n c Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 59/2014/NĐ-CP ngày 18/6/2014 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 139/QĐ-UBND ngày 22/01/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt dự án Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2015-2020;

Căn cứ Quyết định số 35/QĐ-UBND ngày 26/01/2016 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2016 nguồn ngân sách trung ương hỗ trợ có mục tiêu;

Căn cứ Quyết định số 1050/QĐ-UBND ngày 17/6/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu đt 1 dự án Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2015-2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 2396/TTr-SNNPTNT ngày 30/9/2016 và Giám đốc Sở Xây dựng tại Công văn số 2146/SXD-KTKHXD&HT ngày 20/9/2016 về việc thông báo kết quả thẩm định thiết kế BVTC và dự toán xây dựng công trình Văn phòng thường trực Ban chỉ huy phòng cháy chữa cháy rừng tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình Văn phòng thường trực Ban chỉ huy phòng cháy chữa cháy rừng thuộc Dự án Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2015-2020, với các nội dung chính sau:

1. Tên công trình: Văn phòng thường trực Ban chỉ huy phòng cháy chữa cháy rừng tỉnh.

2. Loại, cấp công trình: Công trình dân dụng, cấp III.

3. Địa điểm xây dựng: Trong khuôn viên Chi cục Kiểm lâm Quảng Ngãi, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

4. Chủ đầu tư: Chi cục Kiểm lâm Quảng Ngãi.

5. Tổ chức tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình: Công ty TNHH tư vấn thiết kế đầu tư và xây dựng 25.

6. Phương án xây dựng:

a) Danh mục các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn chủ yếu áp dụng: TCVN 4601:2012 ; TCVN 5574:2012 , TCVN 5575:2012 ; TCVN 2737:1995; TCVN 9385:2012 ; TCVN 9206:2012 ; TCVN 9207:2012 .

b) Giải pháp thiết kế:

b.1) Văn phòng làm việc Ban chỉ huy phòng cháy chữa cháy rừng tỉnh:

- Diện tích xây dựng 115 m2, gồm: Nhà làm việc 2 tầng và nhà bếp. Tổng diện tích sàn 159 m2.

- Nhà làm việc 2 tầng: Sử dụng móng trụ BTCT tại chỗ, đá (1x2) cm mác 200, móng tường xây đá chẻ VXM mác 75, tường xây gạch block không nung VXM mác 50.

- Nhà bếp 1 tầng: Sử dụng móng xây đá chẻ VXM M50, tường xây gạch block không nung VXM mác 50.

- Cột, dầm, sàn tầng 2 đổ bằng BTCT tại chỗ, đá 1x2 mác 200.

- Mái xây tường thu hồi gát xà gồ gỗ lợp ngói loại 22 viên/m2. Bên dưới đóng trần nhựa tấm thả.

- Nền nhà lát gạch Ceramic (500x500) mm; nền khu vệ sinh lát gạch chống trượt (250x250) mm, tường WC ốp gạch men (300*400) mm cao 1,6m, trên ốp gạch viền cao 0,1m.

- Toàn bộ cột, dầm, trần và tường trong và ngoài nhà lăn sơn 3 nước không bả (1 nước lót 2 nước phủ). Toàn bộ cửa đi và cửa sổ dùng cửa nhôm kính. Phần tiếp giáp với kính lắp hoa sắt hộp bảo vệ.

- Toàn bộ sê nô được quét Flinkote (Sika) chống thấm pha theo tỷ lệ.

- Bậc tam cấp lát đá Granit tự nhiên.

- Bậc cấp cầu thang lát đá Granit tự nhiên.

b.2) Hệ thống điện chiếu sáng: Nguồn điện chiếu sáng lấy từ trụ điện gần công trình dẫn vào 1 pha 220V. Hoặc kéo từ Tủ điện tổng của dãy nhà làm việc qua vào nhà đặt con sơn tại vị trí thích hp ở độ cao 6-6,5m. Mỗi phòng dùng 1 aptomat 1 pha 16A-30A bảo vệ chung cho cả phòng. Ổ cắm ngầm 4 lỗ ở các phòng đặt cách sàn 0,5m và 1,5m. Dây chính từ ngoài vào dùng cáp CVV/DSTA(2x10)-ONO27-Ntư. Dây điện từ tủ điện tầng 1 đến các tầng 2 dùng dây cáp PVC: 2 CV-1x6 mm2. Dây dẫn điện cấp từ tủ điện đến các phòng dùng dây cáp PVC: 2CV-1x6 mm2 luồn trong ống nhựa D20 lắp đặt âm tường, sàn dẫn đến các hộp nối dây ở các phòng. Dây từ các hộp ni dây đến các bản hảm dùng cáp PVC: CV-1x2.5 mm2 lun trong ng nhựa D16 âm trong tường, sàn. Dây từ bản hảm chính đến cắm cục bộ tại các phòng dùng cáp PVC: CV-1x2.5 mm2 đặt cách sàn 0,5m luồn trong ống nhựa D16 âm trong tường, sàn. Dây từ bản hảm chính đến các thiết bị đèn, quạt... dùng cáp PVC: CV-1x1.5 mm2 đặt cách sàn 1.5m luồn trong ống nhựa D16 âm trong sàn.

b.3) Hệ thống cấp nước: Nguồn nước cấp cho toàn bộ công trình được lấy từ nguồn nước hiện có của thành phố tận dụng máy bơm nước hiện có của dãy nhà làm việc bơm nước lên bồn chứa nước đặt trên mái của văn phòng làm việc ban chỉ huy sau đó đưa đến các thiết bị sử dụng. Các đường ống dẫn đến khu vệ sinh dùng ống nhựa PVC Φ21/34 đi ngầm trong sàn, tường.

b.4) Hệ thống thoát nước:

- Hệ thống thoát nước sinh hoạt: Thoát phân dùng ống nhựa Φ100, thoát tiểu rửa và nước sàn dùng ống nhựa Φ34, Φ50(60) chôn ngầm trong tường, trong sàn. Ống thoát phân và tiểu xả vào ngăn chứa bể tự hoại, ống thoát nước chậu rửa và nước sàn đưa vào ngăn lọc bể tự hoại. ng thông hơi dùng ống Φ42(60).

- Hệ thống thoát nước mái: Thoát nước mái bằng ống nhựa PVC Φ90 xây hộp kỹ thuật bao che đưa xuống mương thoát nước.

7. Dự toán xây dựng công trình: 830.513.000 đồng (Bằng chữ: Tám trăm ba mươi triệu, năm trăm mười ba ngàn đồng chẵn)

Trong đó

- Chi phí xây dựng:

- Chi phí quản lý dự án:

- Chi phí tư vấn ĐTXD:

- Chi phí khác:

- Chi phí dự phòng:

726.203.000 đồng

18.329.000 đồng

49.388.000 đồng

34.234.000 đồng

2.359.000 đồng

8. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách trung ương được giao tại Quyết định số 35/QĐ-UBND ngày 26/01/2016.

9. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

Điều 2. Căn cứ Quyết định này, giao chủ đầu tư:

1. Căn cứ vào khối lượng và biện pháp thi công thực tế, các chế độ chính sách hiện hành làm cơ sở quản lý, nghiệm thu thanh toán đúng quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng; quản lý chặt chẽ kinh phí của gói thầu trong phạm vi dự toán được duyệt.

2. Thực hiện đầy đủ các nội dung kiến nghị tại Công văn số 2146/SXD-KTKHXD&HT ngày 20/9/2016 của Giám đốc Sở Xây dựng.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi; Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi và Thủ trưởng các Sở, ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: PCVP(NL), KTTH, CN-XD, CB-TH;
- Lưu: VT,NN-TNak1003.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Đặng Văn Minh

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1831/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ngãi   Người ký: Đặng Văn Minh
Ngày ban hành: 07/10/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1831/QĐ-UBND

167

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
327617